Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Poradenství a servis → Kurzy a semináře
iduzel: 17492
idvazba: 21538
šablona: stranka
čas: 20.1.2019 18:09:41
verze: 4545
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kurzy a semináře

Školící a konzultační středisko MZe pro zavádění HACCP při Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT

pořádá v roce 2018/2019 tyto kurzy v oblasti:

 

Systémy řízení jakosti a bezpečnosti potravin

Pozvánky na jednotlivé kurzy stáhnete kliknutím na název daného kurzu.

Informace o přihlášení na jednotlivé kurzy jsou uvedeny na konci této stránky. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.

 

 

Interní auditor systému jakosti podle IFS, BRC, FSSC 22000

Termín konání kurzu:      7.11.2018

Součástí tohoto kurzu jsou požadavky standardů IFS, BRC a FSSC 22000 na provádění interních auditů systému jakosti, včetně požadavků na auditory a jejich znalosti.

Cena: 2000,- Kč bez DPH

 

Manažer bezpečnosti potravin /HACCP/

Termín konání kurzu:      24.10.2018

Jednodenní kurz organizovaný formou přednášek a praktických cvičení je zaměřený na získání všestranných teoretických i praktických znalostí v oblasti HACCP. Kurz je vhodný i jako příprava na zkoušku pro získání certifikátu „Manažer bezpečnosti potravin, modul I. (Výroba potravin rostlinného a živočišného původu)“. Náplní kurzu jsou základy mikrobiologie, základy principů úchovy potravin a obecné zásady hygieny výroby potravin, principy HACCP, současný výklad legislativních požadavků na systém kritických bodů. Součástí je i výklad požadavků mezinárodních norem IFS, BRC a ISO 22000 na systém HACCP. Kurz je určen především pro pracovníky v potravinářství, a dále pro zájemce o získání osobního certifikátu Manažer bezpečnosti potravin, ale i pro pracovníky distribučních řetězců nebo kontrolních orgánů.

Cena 2000,- Kč bez DPH

 

Standard BRC – verze 8 

Termín konání kurzu:      21.11.2018

Tento kurz je zaměřen na 8. verzi standardu BRC – shrnuje novinky, které přináší tato nová verze normy, a to nejen v požadavcích, ale i v systému hodnocení. Kurz je vhodný pro pracovníky podniků s již certifikovaným systémem dle normy BRC pro hladký přechod na novou verzi normy, případně pro nové zájemce o certifikaci provozu podle normy BRC.

Cena kurzu je 2000,- Kč bez DPH

 

Falšování potravin

Termín konání kurzu:      23.1.2019

Kurz zahrnuje výklad požadavků norem GFSI týkajících se autenticity surovin, možnosti kontroly surovin a hodnocení dodavatelů.

Cena: 2000,- Kč bez DPH

 

Ovládání fyzikální a chemické kontaminace v potravinářských provozech.  Řízení alergenů.

Termín konání kurzu:      28.11.2018

Tento jednodenní kurz je zaměřen na metody výběru a kontroly dodavatelů surovin. Součástí jsou informace o provádění auditů u dodavatelů, o efektivních metodách kontrol jednotlivých dodávek a o systému hodnocení dodavatelů. Součástí jsou i typy pro sestavení specifikací, metody jejich schvalování a požadavky na podobu prohlášení o shodě apod. Kurz je určen zejména pro pracovníky oddělení nákupu a kvality potravinářských podniků.

Cena 2000,- Kč bez DPH

 

Standard FSSC 22000

Termín konání kurzu:      16.1.2019

Mezinárodní standard FSSC 22000 byl již v roce 2013 schválený iniciativou GFSI jako kompatibilní se standardy IFS, BRC, a je proto vhodnou alternativou nejen pro výrobce potravin. Standard je založen na mezinárodní normě ISO 22000 a doplněn o požadavky programu nezbytných předpokladů pro různé oblasti a další požadavky vč. např. obrany potravin. Především je tento kurz zaměřen na požadavky standardu pro výrobu potravin.
Součástí kurzu jsou i významné změny a novinky přicházející s novou verzí 4.1, vydanou v srpnu letošního roku.
Během kurzu získá účastník informace o organizační stránce certifikace, o systému hodnocení a typech certifikátů.

Cena: 2000,- Kč bez DPH

 

Vybrané požadavky na suroviny a obalové materiály. Výběr a hodnocení dodavatelů. Obrana potravin

Termín konání kurzu:      13.2.2019

Tento kurz je zaměřen požadavky mezinárodních standardů GFSI na tzv. Obranu potravin. Zahrnuje výklady jednotlivých standardů, příklady provedení požadované analýzy nebezpečí a hodnocení souvisejících rizik se zaměřením na obranu potravin.

Cena: 1500- Kč bez DPH

 

Legislativa v potravinářství                                                                          

Termín konání kurzu:      30.1.2019

V rámci tohoto kurzu je představen přehled aktuálně platné evropské i národní potravinářské legislativy a výklad některých vybraných požadavků.

Cena: 2000,- Kč bez DPH

 

Kurzy probíhají v prostorách VŠCHT Praha v Praze Dejvicích. Posluchárny budou upřesněny před konáním kurzu.

 

Další volitelné kurzy, které jsou realizovány v případě zájmu posluchačů:

 

Aktuální novinky ve standardech IFS, BRC, FSSC 22000

V rámci tohoto jednodenního kurzu se seznámíte s aktuálními přístupy k výkladu vybraných požadavků standardů IFS, BRC a FSSC 22000. Součástí jsou i informace z poslední verze doktríny IFS (aktualizace v červenci 2017), která je často opomíjenou, byť důležitou součástí IFS a také podrobnosti o dobrovolném programu neohlášených auditů v rámci IFS i BRC a aktuality z IFS Integrity programu.
Kurz je určen pro pracovníky společností se zavedeným systémem jakosti podle jedné z těchto norem, ale i těm, kteří se na certifikaci teprve připravují.

Cena: 2000,- Kč bez DPH

 

Vybrané požadavky hygieny a údržby potravinářského provozu.                                                     

Tento jednodenní kurz je zaměřen na požadavky mezinárodních standardů (IFS, BRC) v oblastech čištění a sanitace, ochrany provozu proti škůdcům, řízení odpadů a plánování a zajištění údržby. Součástí jsou i požadavky na měřicí zařízení (jejich evidenci, kalibraci a ověřování) a používání symbolu „e“ při označování.

Cena: 2000,- Kč bez DPH

 

Standard IFS Logistic 2.2

Tento kurz je zaměřen na aplikaci požadavků aktuální verze standardu IFS Logistic ve společnostech provozujících distribuční centra, sklady, a pro přepravní společnosti. Během kurzu získá účastník informace o organizační stránce certifikace, o systému hodnocení, typech certifikátů. Především je kurz zaměřen na výklad požadavků standardu.  

Cena: 2000,- Kč bez DPH

 

Hodnocení, kontrola a audit dodavatele

Tento jednodenní kurz je zaměřen na metody výběru a kontroly dodavatelů surovin. Součástí jsou informace o provádění auditů u dodavatelů, o efektivních metodách kontrol jednotlivých dodávek a o systému hodnocení dodavatelů. Součástí jsou i typy pro sestavení specifikací, metody jejich schvalování a požadavky na podobu prohlášení o shodě apod. Kurz je určen zejména pro pracovníky oddělení nákupu a kvality potravinářských podniků.

Cena: 2000,- Kč bez DPH

   

HACCP ve stravovacích službách

Náplní půldenního kurzu jsou požadavky na zavedení jednoduchého systému HACCP v malých provozovnách. Účastníci budou seznámeni s nejčastějšími chybami při zavádění HACCP ve veřejném stravování a také s nejčastějšími prohřešky proti zásadám správné hygienické a výrobní praxe. Součástí kurzu je i problematika řízení alergenů ve veřejném stravování.

Cena: 1000,- Kč bez DPH

   

Příprava podniku na certifikaci podle norem BRC, IFS.                                                  

Tento kurz je určený pro manažery a odpovědné pracovníky v potravinářství. Kurz vedou auditoři provádějící audity podle norem IFS a BRC a jeho náplní jsou zejména aktuální přístupy při auditech a výklad požadavků norem. Kurz je vhodný zejména pro pracovníky společností, které budují systém jakosti podle požadavků těchto norem.

Cena: 2000,- Kč bez DPH

         

Standard pro zemědělskou výrobu – GlobalGAP                                                                            

Tento kurz je určen především pro pracovníky v zemědělství – prvovýrobce potravinářských surovin – ale i pro pracovníky kontrolních orgánů a distribučních řetězců. Náplní semináře je základní seznámení se standardem pro zemědělskou prvovýrobu, jeho zařazení do kontextu existujících postupů správné praxe, struktura standardu a jeho rozdělení podle jednotlivých komodit, členění jednotlivých požadavků a jejich výklad

Cena: 1500,- Kč bez DPH

  

INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ PŘÍMO U VÁS                                 

Zajistíme pro vás školení zaměstnanců přímo ve vaší firmě.

Celodenní kurz je organizován formou přednášek na jednotlivá témata, rozdělených s ohledem na jednotlivá témata a posluchače.

Program je možné upravit podle individuálních požadavků.

Standardní program zahrnuje:

  1. Školení hygienického minima pro všechny zaměstnance (1 hod)
  2. HACCP, IFS, BRC (dle požadavků zákazníka) pro střední management (3,5 hod)
  3. Vnitřní audit – vyškolení vnitřních auditorů (2 hod)

Cena: 15 000,- Kč bez DPH včetně cestovních nákladů

  

Obecné informace pro otevřené kurzy:

Termíny konání:         

V případě, že u informací o kurzu, na který byste se rádi přihlásili, není žádné datum konání, nevadí. Pošlete nám svou přihlášku a my Vás budeme informovat o možnostech absolvování kurzu. Po dohodě můžeme zajistit i možnost individuální konzultace.

Doba trvání kurzu:           

9:00 – 16:00 /v případě půldenního kurzu 12:00/

Místo konání:                     

VŠCHT Praha, Praha 6 – Dejvice, Technická 5 (budova B). Knihovna Ústavu konzervace potravin (2. patro, vpravo od hlavního schodiště, č. místnosti 268. V případě potřeby může být kurz přesunut do jiné posluchárny, taková změna bude upřesněna tři dny před konáním kurzu.

Informace o ceně:              

Cena kurzu je uvedena včetně DPH. Vložné je hrazeno buď v hotovosti při prezenci nebo na základě faktury, která je vystavována po konání kurzu. V přihlášce uveďte prosím přesný název společnosti, fakturační adresu, IČ a DIČ společnosti a způsob platby. V ceně kurzu jsou studijní materiály, občerstvení během kurzu a v případě celodenního kurzu oběd. Absolventi kurzu získají osvědčení.

Přihláška na kurz je závazná. Zrušení je možné nejpozději do 3 pracovních dní před konáním kurzu.

V případě neomluvené neúčasti si vyhrazujeme právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu.

 

Další informace Vám rády poskytnou

Ing. Petra Šotolová (tel. +420 728 952 981, petra.sotolova@vscht.cz)

Ing. Magdaléna Hrubá (tel. +420 725 916 891, hrubam@vscht.cz)

 

 

 

Zašlete nám vyplněnou přihlášku ještě dnes na email petra.sotolova@vscht.cz a hrubam@vscht.cz!Přijetí přihlášky bude potvrzeno na Vámi uvedenou emailovou adresu.

U kurzů bez vyhlášení termínu bude termín vyhlášen a domluven s účastníky po shromáždění přihlášek minimálního počtu zájemců.

 

Aktualizováno: 15.1.2019 15:11, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi