Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Food technology, food quality
iduzel: 48250
idvazba: 54571
šablona: stranka_obrazek
čas: 27.9.2021 18:45:19
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Food technology, food quality

Hlavní konferenční sál

Nové trendy v úchově potravin

     22. 02. 2022

    Přihlášení do 30. 01.2022

/    Národní konference

=    Sborník příspěvků s ISBN

-    Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

n    Ústav konzervace potravin

     Vložné: 3 000 Kč bez DPH 

r    Student: 2 500 Kč bez DPH

Přihlášení

Přihlašujte se prosím v elektronickém systému

 

Program

      Food technology, food quality: Nové trendy v úchově potravin

Konference Food technology, food quality navazuje na tradici Konzervárensko-potravinářských dnů, na jejichž odborném zajištění se Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha pravidelně podílel. Původní obsah věnovaný zejména problematice úchovy potravin jsme obohatili i o témata kvality potravin v širším kontextu. Vývoj nových technologií a produktů je pro potravinářský průmysl otázkou konkurenceschopnosti a role výzkumných týmů je v této oblasti nezanedbatelná. Proto je konference určena nejen vědeckým pracovníkům, ale i pracovníkům potravinářského průmyslu, odborným zaměstnancům státní správy a dalším zájemcům o danou problematiku. Věříme, že společná konference vytvoří příležitost nejen pro rozšíření povědomí o aktuálních tématech potravinářského výzkumu, ale pomůže i posílit spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou.

09:30 – 10:00

Registrace, káva a drobné občerstvení

10:00 – 10:30

Úvodní blok

10:00 – 10:10

Úvodní slovo

doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., VŠCHT Praha

10:10 – 10:20

Inovace v potravinářském průmyslu

Ing. Jitka Götzová, Ministerstvo zemědělství ČR

10:20 – 10:30

Spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou

Ing. Miroslav Koberna, CSc., Potravinářská komora ČR

10:30 – 12:00

Dopolední blok: Úchova a balení potravin

10:30 – 10:50

Úvodní přednáška: Nové směry v úchově potravin

doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D., VŠCHT Praha

10:50 – 11:10

Úvodní přednáška: Trendy v balení potravin

doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., VŠCHT Praha

11:10 – 11:30

Environmentální dopady balení potravin z pohledu celého životního cyklu

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA.

11:30 – 11:50

Vybrané problémy jakosti potravin v letech 1950–1970

doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

11:50 – 12:00

Diskuze k bloku

12:00 – 13:00

Oběd

13:00 – 14:30

Odpolední blok I: Kvalita potravin

13:00 – 13:20

Úvodní přednáška: Kvalita potravin

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., VŠCHT Praha

13:20 – 13:40

Vybrané potravinářské polysacharidy, jejich vlastnosti a význam v technologii a výživě

doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠCHT Praha

13:40 – 13:50

Aktuální trendy druhové identifikace ryb

Ing. Eliška Čermáková, VŠCHT Praha

13:50 – 14:00

Nejčastější původci virových alimentární infekcí

Mgr. Anna Ogrocká, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

14:00 – 14:10

Detekce virů způsobujících alimentární infekce v mase a masných výrobcích

Ing. Miroslava Krzyžánková, Dr.rer.nat., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

14:10 – 14:20

Využití bakteriofágů v potravinářství

Bc. Petr Musila, VŠCHT Praha

14:20 – 14:30

Diskuze k bloku

14:30 – 15:00

Přestávka na kávu a občerstvení

15:00 - 16:30

Odpolední blok II: Inovace v potravinářské technologii a strojírenství

15:00 – 15:20

Úvodní přednáška: Moderní trendy konstrukce potravinářských strojů a zařízení

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., ČVUT Praha

15:20 – 15:40

Hygienická úskalí současných potravinářských zařízení

MVDr. Ivan Chadima, Regionální sekce EHEDG

15:40 – 16:00

Strategie zmírňování potravinových podvodů

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D., VŠCHT Praha

16:00 – 16:20

Možnosti eliminace používání přídatných látek v potravinách

doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D., VŠCHT Praha

16:20 – 16:30

Diskuze k bloku

17:00 – 20:00

Společenské setkání se slavnostní večeří

Během přestávek mezi jednotlivými bloky budou prezentovány posterové příspěvky.

Aktivní účast

Máte zájem na konferenci prezentovat Vaši práci? Podívejte se na informace o aktivní účasti.

Pro firmy

Chcete se stát partnerem konference? Podívejte se na informace pro firmy.

Vědecký a organizační výbor

Předsedou vědeckého výboru je prof. Ing. František Kvasnička, CSc. z VŠCHT Praha. Členové vědeckého výboru budou posuzovat zaslané příspěvky.

Kudy k nám

Konference se koná v budově Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4.

Parkování je možné v areálu Ústavu molekulární genetiky AV ČR , při vjezdu je nutné nahlásit na vrátnici účel vjezdu nebo vstupu, tedy účast na konferenci Food technology, food quality.

GPS souřadnice

Loc: 50.017854, 14.466685 (vjezd do areálu)

Loc: 50.014703, 14.465250 (budova ústavu)

Metro a autobus

Metrem do stanice „Kačerov“ (linka C), dále autobusem č. 138 ve směru „Ústavy Akademie věd“ na konečnou stanici.

Metrem do stanice „Budějovická“, dále autobusem č. 193 ve směru „Šeberák“ na zastávku „Zelené domky“, pak 150 m pěšky zpět, odbočit vlevo a dalších 100 m k vrátnici areálu.

Foto budovy (originál)

Mapka 1 (originál)

Mapka 2 (originál)

Kontakt

V případě dotazů, prosím, kontaktujte:

Ing. Magdaléna Hrubá

e     +420 725 916 891,  +420 220 44 5103

b      foodtechqual@vscht.cz

Aktualizováno: 21.9.2021 09:35, Autor: Magdaléna Hrubá


KódASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Sborník 2020

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi