Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → O ústavu → Historie a současnost
iduzel: 7105
idvazba: 7985
šablona: stranka_submenu
čas: 16.4.2024 13:15:20
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 7105
idvazba: 7985
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ukp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/historie'
iduzel: 7105
path: 8548/6996/6998/7011/7093/7105
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Historie a současnost

Nynější ústav konzervace potravin vznikl v roce 1957 jako samostatná Katedra konzervárenské technologie na Fakultě potravinářské technologie (FPT) Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. V roce 1966 byla katedra přejmenována na Katedru konzervace potravin, v roce 1991 došlo k přejmenování na Ústav konzervace potravin a technologie masa a v roce 2012 na Ústav konzervace potravin.

Zakladatelem Katedry konzervárenské technologie byl profesor Vladimír Kyzlink. Základní pracovní koncepce tehdejší katedry zahrnovala obecnou problematiku konzervace neúdržných potravin, se zaměřením na úchovu rostlinných materiálů, zejména ovoce a zeleniny a na zpracování produktů živočišného původu (kromě mléka).

Profesor Vladimír Kyzlink byl „zakladatelem“ a po několik desetiletí nositelem základní obecné konzervace potravin. Zároveň se věnoval technologii neúdržných potravin rostlinného původu. Obecný základní předmět ústavu Základy konzervace potravin později přejmenovaný na Principy úchovy potravin s ním vyučovala řada asistentů, Ing. Karel Kopec, Ing. Karel Steiger, Ing. Kamila Míková, Ing. Michal Voldřich. Po ukončení aktivit profesora Kyzlinka v polovině osmdesátých let minulého století převzal předmět profesor Michal Voldřich. V současné době se na výuce podílí doktorka Lenka Votavová a docentka Helena Čížková.

Směr technologie neúdržných potravin rostlinného původu byl od poloviny osmdesátých let minulého století zajišťován profesorem Dušanem Čurdou. Na profesora Čurdu navázal v devadesátých letech docent Jaroslav Dobiáš. V posledních letech se na rozvoji tohoto směru a na vedení výuky podílí společně docent Aleš Rajchl a docent Rudolf Ševčík.

Garantem směru technologie potravin živočišného původu (technologie masa, drůbeže a vajec) byl od založení katedry profesor Stanislav Klein, roku 1983 se stal hlavním garantem profesor Petr Pipek. Od roku 2018 výuku převzali docent Ševčík (technologie masa) a docent Rajchl (technologie vajec).

Dalším základním směrem ústavu je problematika balení potravin. Katedra byla od padesátých let minulého století prvním pracovištěm, na kterém se rozvíjela problematika balení potravin. Směr se rozvinul na popud prvního vedoucího katedry profesora Kyzlinka. Nositelem zaměření byl profesor Dušan Čurda a od poloviny devadesátých let minulého století docent Jaroslav Dobiáš. V roce 2001 byla na ústavu založena Nezávislá obalová laboratoř VŠCHT Praha, jako zkušební laboratoř č. 1316 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Významnou součástí výuky byla a je nauka o surovinách rostlinného a živočišného původu, kterou zajišťoval od založení katedry docent Ctibor Blattný, v současné době tuto disciplínu rozvíjí na fakultní úrovni docent Aleš Rajchl.

V osmdesátých letech minulého století byly na ústavu posíleny analytické a mikrobiologické obory. Oblasti analýzy potravin zaměřené na využití v technologických oborech zpracování potravin založil a rozvíjel na ústavu profesor Michal Voldřich. V současné době se této problematice zaměřené zejména na autenticitu, detekci falšování  a technologii  výroby potravin věnuje docent Aleš Rajchl, docentka Helena Čížková a doktor Rudolf Ševčík. Potravinářskou mikrobiologii rozvíjí na ústavu doktorka Eva Šviráková a doktorka Iveta Horsáková.

V současné době je na ústavu široce rozvíjena problematika týkající se hygieny, jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin, kterou na ústavu rozvíjel profesor Michal Voldřich, nyní v ní pokračuje doktor Jan Pivoňka a doktorka Naděžda Cahlíková–Kulišťáková. Od roku 1996 je ústav koordinujícím pracovištěm „Školícího a konzultačního střediska pro zavádění HACCP MZe ČR“. Výuka poradců a auditorů a další aktivity prováděné pro pracovníky z praxe se promítla jednak do obsahu současných vyučovaných předmětů, jednak byly vytvořeny nové studijní předměty jako Systémy řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti, Základy managementu a Teorie spotřebitele, které vyučují doktor Jan Pivoňka, docent Rudolf Ševčík a doktorka Naděžda Cahlíková–Kulišťáková.

Vedle hlavních směrů byly a jsou na ústavu rozvíjeny také další disciplíny zaměřené na inženýrské a ekonomické aspekty technologií potravin. Tyto přístupy jsou rozvíjeny zejména v rámci řešení výzkumných a technologických projektů na ústavu.

Ústav Konzervace potravin aktuálně spolupracuje s celou řadou potravinářských podniků, a to od největších nadnárodních firem až po lokální rodinné podniky. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Ukázka spolupracujících podniků:

Hamé, s.r.o.; Slovácká Fruta, a.s.; Masokombinát Písek CZ, a.s.; MK Polička, a.s.; Zeman maso-uzeniny, a.s.; Vodňanská drůbež, a.s.; Bohemilk, a.s.; MADETA, a.s.; OLMA, a.s.; Pragolaktos, a.s.; EKOFRUKT Slaný, spol. s.r.o.; Jihočeská zelenina, s.r.o.; Ravy CZ, a.s.; IBK Trade; Zeelandia, spol. s r.o.; Beas, a.s.; EFKO, s.r.o.; Coca - Cola HBC ČR, s.r.o.; TAPA Tábor; ALINVEST a.s., TECNOCAP s.r.o.; RABBIT Trhový Štěpánov a.s.; Delimax, a.s.; Lahůdky-Palma, spol. s r.o.; Karlovarské minerální vody, a.s.; HELI FOOD FRESH a.s.; Linea Nivnice, a.s. aj.

 

Vedoucí ústavu

1957-1981:      prof. Ing. Dr. Vladimír Kyzlink, DrSc., Dr.h.c.

1981-1983:      prof. Ing. Stanislav Klein, CSc.

1983-1985:      prof. Ing. Dr. Vladimír Kyzlink, DrSc., Dr.h.c.

1985-1989:      doc. Ing. Dr. Jiří Hrdlička, CSc.

1989-1994:      prof. Ing. Dušan Čurda, CSc.

1994-2013:      prof. Ing. Michal Voldřich, CSc.

2013–2017:    prof. Ing. František Kvasnička, CSc.

2017-dosud:  doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

 

 

Fotografie vedoucích ústavu

origináloriginál

prof. Ing. Dr. Vladimír Kyzlink, DrSc., Dr.h.c.

 

 Klein Stanislav_01_0204181547JPG (šířka 215px)

prof. Ing. Stanislav Klein, CSc.

originál                                   originál

 prof. Ing. Dušan Čurda, CSc.                          prof. Ing. Michal Voldřich, CSc.

 

 

originál                                        Rajchl 2 (originál)

prof. Ing. František Kvasnička, CSc.                doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

 

Aktualizováno: 22.5.2023 08:03, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi