Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Analýzy a servis → Servis a analýzy
iduzel: 7310
idvazba: 8247
šablona: stranka
čas: 4.7.2022 14:27:21
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Servis a analýzy

Ústav nabízí následující servis a analýzy:

 • Hodnocení sterilačních režimů.
 • Proměření průběhů teplot (záhřevy, sušení, chlazení, zmrazování, transport, apod.), proměření teplotního pole.
 • Měření vodní aktivity.
 • Stanovení konzervačních látek a dalších aditiv.
 • Základní rozbory potravinářských materiálů (obsah a složení cukrů, tuků, složení mastných kyselin, bílkovin, složení a obsah kyselin, dusičnanů, dusitanů, barviv, vitaminu C, cholesterolu atd.).
 • Analýza potravinářských hydrokoloidů.
 • Identifikace příčiny smyslového defektu protravin.
 • Ověření autentičnosti výrobků, surovin (identifikace falšování).
 • Mikrobiologická vyšetření potravinových surovin a výrobků.
 • Posouzení skladovatelnosti výrobků (vyjádření k prodloužení skladovacích lhůt).
 • Zkoušení obalových prostředků a dalších výrobků, určených pro přímý kontakt s potravinami, v souladu s platnou legislativou.
 • Zkoušení bariérových vlastností obalových materiálů (propustnost pro vlhkost a kyslík).
 • Zkoušení kvality potravin, zejména s ohledem na vliv systému balení za daných podmínek skladování.
 • Zkoušení dalších funkčních vlastností obalových prostředků, (parametry mechanické, migrační, tepelné, složení a změny modifikované atmosféry atd.).
 • Posouzení vhodnosti obalových systémů pro balení potravin, včetně analýz chemických změn balených potravin
 • Návrh systémů balení pro daný typ potraviny.
 • Vývoj analytických metod.
 • Validace analytických metod.
Aktualizováno: 20.1.2021 14:42, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi