Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Kurzy a poradenství → Kurzy a semináře
iduzel: 47983
idvazba: 53888
šablona: stranka
čas: 7.4.2020 11:40:42
verze: 4653
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/?event-type-group=kurzy-ukp,seminare-ukp
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kurzy a semináře

Systémy řízení jakosti a bezpečnosti potravin

Školící a konzultační středisko Ministerstva zemědělství ČR pro zavádění systému kritických bodů (HACCP) při Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT pořádá v kurzy pro profesionální pracovníky v potravinářství, zástupce podniků i pro zájemce z řad veřejnosti.

Právě otevřené kurzy a semináře se zobrazují níže s možností se na ně přihlásit.

Individuální kurzy a poradenství

Nabízíme také individuální kurzy přímo ve vaší firmě nebo poradenství v oboru naší činnosti.

Nejste zalogován/a (anonym)

Kurzy UKP

Kurz Termín Cena Přihlašování do Detaily Přihlášení
Vybrané požadavky na suroviny a obalové materiály. Výběr a hodnocení dodavatelů. 21.04.2020 2900 Kč 15.04.2020 20:00 Detail Přihlásit

Vybrané požadavky na suroviny a obalové materiály. Výběr a hodnocení dodavatelů.

 
Popis kurzu:

Tento kurz je zaměřen na požadavky mezinárodních standardů bezpečnosti potravin GFSI ve vztahu k používaným surovinám a obalovým materiálům a problematice nákupu, výběru a hodnocení dodavatelů surovin, obalů a služeb.  Součástí kurzu jsou požadavky na sestavení specifikací, metody jejich schvalování a požadavky na podobu prohlášení o shodě, metody provádění auditů u dodavatelů, kontroly jednotlivých dodávek surovin a způsoby hodnocení dodavatelů. Jsou prezentovány příklady vzorových dokumentů.

Program:
  • Specifikace surovin a obalových materiálů včetně požadavků na alergeny a GMO (požadavky na obsah specifikací a jejich revizi, prohlášení o shodě pro obalové materiály).
  • Specifikace služeb souvisejících s bezpečností potravin (příklady vybraných služeb a požadovaná náplň jejich specifikací – např. DDD, doprava, praní prádla, odvoz odpadů, externí údržba)
  • Vývoj a modifikace výrobku a vliv na revize stávajících specifikací (postupy založené na analýze nebezpečí, vedení záznamů, testy trvanlivosti, kontrola značení)
  • Výběr a schvalování dodavatelů surovin, obalů a služeb (příklady kritérií pro výběr a schvalování – vzorky, certifikace, audity dodavatelů, samohodnotící dotazníky), požadavky na vedení příslušné dokumentace a příklady vzorových dokumentů.
  • Hodnocení dodavatelů surovin, obalů a služeb (příklady hodnotících kritérií a bodování, kategorizace dodavatelů), požadavky na vedení příslušné dokumentace a příklady vzorových dokumentů.
Přednášející:Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.
Datum konání: 21.04.2020
Čas konání: 09:00-16:00
Přihlašování do: 15. dubna 2020 20:00
Cena kurzu: 2900 Kč
Storno podmínky: Přihláška na kurz je závazná. Zrušení je možné nejpozději do 5 pracovních dní před konáním kurzu. V případě neomluvené neúčasti si vyhrazujeme právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. Vyplněním přihlášky souhlasíte se storno podmínkami.
Místo konání: VŠCHT Praha, Technická 3, 166 28 Praha
Kontakt - další informace:

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Vložné je hrazeno buď v hotovosti při prezenci nebo na základě faktury, která je vystavována po konání kurzu. 

 

V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení včetně oběda.

V rámci kurzu účastníci obdrží tištěné studijní materiály.

Kurz bude zakončen písemným testem.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu od Školícího a konzultačního střediska Ministerstva zemědělství ČR pro zavádění HACCP při Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha.

 

V případě dotazů, prosím, kontaktujte:

Ing. Magdaléna Hrubá

+420 220 44 5103

+420 725 916 891

hrubam@vscht.cz

 

Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin dle požadavků GFSI standardů 12.05.2020 2900 Kč 07.05.2020 20:00 Detail Přihlásit

Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin dle požadavků GFSI standardů

 
Popis kurzu:

Zajišťování výroby bezpečných potravin je stále aktuální téma pro všechny provozovatele potravinářských podniků, kdy hlavním cílem je minimalizovat ohrožení spotřebitele závadnou potravinou a vyhnout se poškození dobrého jména výrobce. Jedním z hlavních kritérií úspěchu je správná implementace programů nezbytných předpokladů jako základní součásti systémů řízení bezpečnosti potravin.

V rámci kurzu se seznámíte s aktuálními přístupy výkladu požadavků programů nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin dle GFSI standardů (FSSC 22000, BRC, IFS). Kurz je určen pro pracovníky společností se zavedeným systémem řízení bezpečnosti potravin podle jedné z těchto norem, ale i těm, kteří se na implementaci nebo certifikaci dle GFSI standardů připravují.

Program:
  • Bezpečnost potravin a programy nezbytných předpokladů (význam, rozsah a provázanost s legislativou).
  • Výklad požadavků programů nezbytných předpokladů a jejich praktická implementace v potravinářských provozech (např. nákup surovin, výběr dodavatelů, osobní hygiena pracovníků, sanitace, DDD, školení, údržba, sledovatelnost, stahování výrobků z trhu, kalibrace měřidel, řízení fyzikální kontaminace, řízení alergenů atd.)
  • V rámci výkladu požadavků uvádění praktických příkladů a modelových situací s využitím vzorových dokumentů a formulářů, se zaměřením na objasnění konkrétních dotazů a požadavků ze strany účastníků kurzu.
  • Příklady konkrétních neshod z oblasti uplatňování programů nezbytných předpokladů a formulací neshod, nápravných/preventivních opatření a příčin neshod.
Přednášející:Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.
Datum konání: 12.05.2020
Čas konání: 09:00-16:00
Přihlašování do: 7. května 2020 20:00
Cena kurzu: 2900 Kč
Storno podmínky: Přihláška na kurz je závazná. Zrušení je možné nejpozději do 5 pracovních dní před konáním kurzu. V případě neomluvené neúčasti si vyhrazujeme právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. Vyplněním přihlášky souhlasíte se storno podmínkami.
Místo konání: místnost B268, 2. patro vpravo, budova B, VŠCHT Praha, Technická 3, 166 28 Praha
Kontakt - další informace:

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Vložné je hrazeno buď v hotovosti při prezenci nebo na základě faktury, která je vystavována po konání kurzu. 

 

V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení včetně oběda.

V rámci kurzu účastníci obdrží tištěné studijní materiály.

Kurz bude zakončen písemným testem.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu od Školícího a konzultačního střediska Ministerstva zemědělství ČR pro zavádění HACCP při Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha.

 

V případě dotazů, prosím, kontaktujte:

Ing. Magdaléna Hrubá

+420 220 44 5103

+420 725 916 891

hrubam@vscht.cz

 

Semináře UKP

Semináře jsou jedním z výsledků projektu QK1910100 Vliv reformulace na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti potravinářských výrobků, který je podpořen z „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025: ZEMĚ“.

 

Semináře jsou pro účastníky zdarma.

 

× Nejsou vyhlášené žádné akce.
Aktualizováno: 10.5.2019 11:50, Autor: Jan Kříž

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi