Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Lidé → Zaměstnanci ústavu →  doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.
iduzel: 8238
idvazba: 9402
šablona: stranka
čas: 25.5.2024 02:57:03
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 8238
idvazba: 9402
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ukp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/zamestnanci/cizkova'
iduzel: 8238
path: 8548/6996/6998/7011/7252/7101/8238
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

originál

 

Kontakty 

místnost:

B262

telefon:

+420 220 44 3014                                                                                    

e-mail:

helena.cizkova@vscht.cz

Vzdělání a zkušenosti:

 1987–1991  Gymnázium Kralupy n. Vltavou
 1991–1996  Inženýrské studium na VŠCHT Praha
 Obor: Chemie a analýza potravin
 1996–2001   Doktorské studium na VŠCHT Praha
 Obor: Technologie potravin
 2001–2014  Odborný asistent na VŠCHT Praha
 Ústav konzervace potravin a technologie masa
 Ústav konzervace potravin
 2014  Habilitace v oboru Technologie potravin
 2014 do současnosti  Docent na VŠCHT Praha
 Ústav konzervace potravin

Zahraniční stáže a studijní pobyty:

 1996  Dvouměsíční studijní pobyt
 The Queens University of Belfast
 Department of Food Engineering
 1998  Tříměsíční studijní pobyt
  Agrotechnical Research Institute (ATO-DLO) Wageningen

Pedagogické aktivity:

  Bakalářský studijní program
 N963014  Vedení bakalářských prací
  Magisterský studijní program
 N324029  Autenticita a detekce falšování potravin
 N324028  Principy úchovy potravin
 N322021  Procesní chemie potravin
 N352004  Odborný projekt programu technologie potravin
 N963008  Vedení diplomových prací
 S324026  Food Packaging and Preservation
 S324029  Food Traceability and Authenticity
  Doktorský studijní program
 D324001  Principy úchovy potravin
   Vedení doktorských disertačních prací

 Oblasti výzkumu:

Vývoj metod posuzování autenticity, zavedení do praxe ve spolupráci s SZPI a CTL
Postupy hodnocení změn senzoricky a nutričně významných látek během výroby a skladování, postupy predikce trvanlivosti
Metodiky posuzování defektů potravin, praktická řešení technologických problémů ve spolupráci s potravinářským průmyslem

 Další činnosti:

 1997–1999 Člen Akademického senátu FPBT VŠCHT Praha (zástupce studentů)
 2001 do současnosti Odborný pracovník - Nezávislá obalová laboratoř VŠCHT Praha – zkušební   laboratoř č. 1316 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025
 2007 do současnosti Člen Akademického senátu FPBT VŠCHT Praha (zástupce zaměstnanců)

 Nejvýznamnější publikace:

Rajchl A., Prchalova J., Kružík V., Ševčík R., Čížková H.: Evaluation of ice-tea quality by DART-TOF/MS. J. Mass Spectrom. 50, 1214-1221 (2015). IF 2,379.

Grégrová A., Kružík V., Vrácovská E., Rajchl A., Čížková H.: Evaluation of factors affecting crystallization of disparate set of multi-flower honey samples. Agron.

Kapci B., Neradová E., Čížková H., Voldřich M., Rajchl A., Capanoglu E.: Investigating the antioxidant potential of chokeberry (Aronia melanocarpa) products. Journal of Food and Nutrition Research, 52, 219-229, IF 0,600

Grégrová A., Čížková H., Bulantová I., Rajchl A., Voldřich M.: Characteristics of Garlic of the Czech origin. Czech Journal of Food Sciences, 31, 581-588, 2013. IF 0,685

Cusimamani F. E., Rajchl A., Lachman A., Čížková H, Kvasnicka F., Kotikova Z., Milellad L., Voldřich M.: Impact of yacon landraces cultivated in the Czech Republic and thein ploidy on the short- and long-chain fructooligosaccharides content in tuberous roots, LWT-Food Science and Technology, 54 (1): 80-86, 2013. IF 2,546

Rajchl A., Drgová L., Grégrová A., Čížková H., Ševčík R., Voldřich M.: Rapid determination of 5-hydroxymethylfurfural by DART ionization with time-of flight mass spektrometry, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405 (14): 4737-4745, 2013. IF 3,659

Rajchl A., Čížková H., Ševčík R., Jodasová A., Voldřich M.: Analytical data for plum paste as a tool for evaluation of plum paste authenticity, Journal of Food and Nutrition Research, 52(1): 71-78, 2013. IF 0,600

Čížková H., Rajchl A., Šnebergrová J., Voldřich M.: Filbertone as the Marker for the Assessment of Hazelnut Spread Quality, Czech Journal of Food Sciences, 31(1): 81-87, 2013. IF 0,685

Čížková H., Ševčík R., Rajchl A., Pivoňka J., Voldřich M.: Trendy v autenticitě potravin a v přístupech k detekci falšování, Chemické listy, 106(10): 903-910, 2012. IF 0,453

Šnebergrová J., Čížková H., Rajchl A., Ševčík R., Voldřich M.: Evaluation of aroma restoration of apple and orange juices from concentrates in the Czech Republic, Journal of Food and Nutrition Research, 51(3): 156-163, 2012, IF 0,600

Grégrová A., Čížková H., Mazáč J., Voldřich M.: Authenticity and quality of spirit vinegar: Methods for detection of synthetic acetic acid addition, Journal of Food and Nutrition Research, 51(3): 2012. IF 0,600

Čížková H., Janotová L., Voldřich M., Šnebergrová J., Rajchl A.: Survey study of frying oils used by food services in the Czech Republic, Journal of Food and Nutrition Research, 50(3): 177-181, 2011. IF 0,600

Janotová L., Čížková H., Pivoňka J., Voldřich M.: Effect of processing of apple puree on patulin content, Food Control, 22(6): 977-881, 2011. IF 2,738

Rajchl A., Voldřich M., Čížková H., Hronová M., Ševčík R., Dobiáš J., Pivoňka J.: Stability of nutritionally important compounds and shelf life prediction of tomato ketchup, Journal of Food Engineering, 99(4): 465-470, 2010. IF 2,276

Rajchl A., Čížková H., Voldřich M., Lukešová D., Panovská Z.: Methoxypyrazines in Sauvignon blanc wines, detection of addition of artificial aroma, Czech Journal of Food Sciences, 27(4), 259-266, 2009. IF 0,685

Votavová L., Dobiáš J., Voldřich M., Čížková H.: Migration of nonylphenols from polymer packaging materials into food simulants, Czech Journal of Food Sciences, 27(4): 293-299, 2009. IF 0,685

Votavová L.,Voldřich M., Ševčík R., Čížková H., Mlejnecká J., Stolař M., Fleisman T.: Changes of antioxidant capacity of robusta coffee during roasting, Czech Journal of Food Sciences, 27(Sp.Iss.Sl): S49-S52, 2009. IF 0,685

Rajchl A., Čížková H., Voldřich M., Jirušková M. Ševčík R.: Evaluation of shelf life and heat treatment of tomato products, Czech Journal of Food Sciences, 27(Sp.Iss.Sl): S130-S133, 2009. IF 0,685

Čížková H., Ševčík R., Rajchl A., Voldřich M.: Nutritional quality of commercial fruit baby food, Czech Journal of Food Sciences, 27(Sp.Iss.Sl): S134-S137, 2009. IF 0,685

Voldřich M., Rajchl A., Ševčík R., Čížková H., Cuhra P.: Detection of foreign enzyme addition into the adulterated honey, Czech Journal of Food Sciences, 27(Sp.Iss.Sl): S280-S282, 2009. IF 0,685

Čížková H., Voldřich M., Ševčík R., Pivoňka J.: Off-flavour defects of packed waters and soft drinks, Czech Journal of Food Sciences, 27(Sp.Iss.Sl): S379-S381, 2009. IF 0,685

Čížková́ H., Voldřich M., Mlejnecká J., Kvasnička F.: Authenticity evaluation of tea-based products, Czech Journal of Food Sciences 26 (4): 259-267, 2008. IF 0,685

Čížková H., Soukupová V., Voldřich M., Ševčík R.: Differentiation of coffee varieties according to their sterolic profile, Journal of Food and Nutrition Research, 46 (1): 28-34, 2007. IF 0,600

Čížková H., Prokorátová V., Voldřich M., Kvasnička, F., Soukupová, V.: Determination of egg content in pasta, Czech Journal of Food Sciences, 22 (6): 197-203, 2004. IF 0,685

Čížková H., Voldřich M., Prokorátová V., Šurkovská, M., Soukupová, V., Kvasnička, F.: Determination of egg yolk content in egg liqueurs, Czech Journal of Food Sciences, 22, 9-16, 2004. IF 0,685

Editorství: Čížková H. (editor): Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin, 127 stran, ISBN 978-80-7418-124-5. KEY Publishing s.r.o., Ostrava (2011).

Technická a realizační činnost:

Certifikované metodika: Grégrová A., Čížková H., Mazáč J., Havelec P., Voldřich M.: Stanovení izotopových poměrů kyseliny octové v kvasných lihových octech, v octových nálevech a v nálevech z konzervované zeleniny s obsahem kvasného lihového octa pomocí 2H-NMR a IRMS spektrometrie, osvědčení o uznání SZPI z 11.11.2013.

Certifikované metodika: Čížková H., Rajchl A., Šnebergrová J., Voldřich M.: Stanovení filbertonu v lískooříškových pomazánkách metodou SPME/GC/MS, osvědčení o uznání SZPI z 11.11.2013.

Certifikované metodika: Rajchl A., Šnebergrová J., Čížková H., Michal Voldřich: Průkaz pravosti vybraných cukerných sirupů metodou HPAE-PAD, osvědčení o uznání SZPI z 11.11.2013.

Certifikované metodika: Rajchl A., Čížková H., Voldřich M.: Stanovení floridzinu v potravinách metodou HPLC/UV-VIS/DAD, osvědčení o uznání SZPI číslo 1/2012 (13.4.2012)

Patent: Marek M., Vacek J., Voldřich M., Čížková H., Krátká J., Ševčík R.: Způsob přípravy prostředku inhibujícího klíčení brambor, číslo patentu: CZ 291 110, 2002.

Aktualizováno: 26.5.2016 18:22, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi