Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Lidé → Zaměstnanci ústavu → doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.
iduzel: 8236
idvazba: 9400
šablona: stranka
čas: 25.5.2024 03:03:27
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 8236
idvazba: 9400
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ukp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/zamestnanci/dobias'
iduzel: 8236
path: 8548/6996/6998/7011/7252/7101/8236
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.

originál

 

Kontakty 

místnost:

*

telefon:

*                                                                            

e-mail:

*

Vzdělání a zkušenosti:

 1966–1970  SVVŠ Praha 6
 1970–1975  Inženýrské studium na VŠCHT Praha
 Obor: Konzervace potravin a technologie masa
 1975–1978  Vědecká aspirantura na VŠCHT Praha
 Obor: Technologie potravin
 1978–1986  Odborný asistent na VŠCHT
 Katedra konzervace potravin
 1986–1990  Vedoucí laboratoře
 VPÚ Praha
1990–1995  Odborný asistent na VŠCHT Praha
 Katedra konzervace potravin
 Ústav konzervace potravin a technologie masa
1995  Habilitace v oboru Technologie potravin
1995 do současnosti  Docent na VŠCHT Praha
 Ústav konzervace potravin 

Zahraniční stáže a studijní pobyty:

 1985  šestiměsíční stáž
 Agricultural University Wageningen, Nizozemí
 1993  šestiměsíční stáž
 CEMAGREF Anthony, Francie

Pedagogické aktivity:

  Bakalářský studijní program
 N324001  Principy úchovy a balení potravin
 N321023  Technologie potravin
 N963014  Vedení bakalářských prací
  Magisterský studijní program
 N324026  Balení potravin
 N352013  Technologie potravin oboru I
 N352016  Technologie potravin oboru II
 N352004  Odborný projekt programu technologie potravin
 S324026  Food Packaging and Preservation
 N963008  Vedení diplomových prací
  Doktorský studijní program
 D324002  Balení potravin
   Vedení doktorských disertačních prací

 

Oblasti výzkumu:

 Možnosti využití aktivních systémů balení při zpracování potravin.
 Zdravotní nezávadnost obalů potravin.
 Balení potravin v modifikované atmosféře.
 Funkční parametry obalů potravin. 

 

Další činnosti:

 1995 - 2019 Vedoucí laboratoře
Nezávislá obalová laboratoř VŠCHT Praha – zkušební laboratoř č. 1316 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025

 

Nejvýznamnější publikace:

Číhal P., Vopička O., Pilnáček K., Poustka J., Friess K., Hajšlová J., Dobiáš J., Dole P.: Aroma scalping characteristics of polybutylene succinate based films. Polymer Testing 46, 108-115, (2015), ISSN 0142-9418, IF 2,240.

Hanušová K., Vrbík K., Rajchl A., Dobiáš J., Sosnovcová J.: Migration of epoxidised soybean oil from PVC gaskets of commercial lids: simulation of migration under various conditions and screening of food products from Czech markets. Food Additives and Contaminants: Part A 32, 427-437 (2015), ISSN 1944-0049, IF 1,802.

Klouda K., Zemanová E., Buřičová H., Košťáková E, Mikeš P., Chvojka J, Dobiáš J.: Composite Nanofibers Made of Polycaprolactone- Exoticwoods. Journal of Materials Science and Engineering, B 4(2), 1-12, (2014), ISSN 2161-6221, IF 1,310

Votavová L., Hanušová K., Vápenka L., Dobiáš J., Kvasnička F.: Occurrence of 2-phenylphenol in food paper packages. Central European Journal of Chemistry, 12(11), 1162-1168 (2014).ISSN 1895-1066. IF 1,17.

Hanušová K., Vápenka L., Dobiáš J., Mišková.: Development of antimicrobial packaging materials with immobilized glucose oxidase and lysozyme. Central European Journal of Chemistry, 11(7), 1066-1078 (2013).ISSN 1895-1066. IF 1,17.

Hanušová K., Dobiáš J., Voldřich M.: Assesment of functional properties and antimicrobial efficiency of polymer films with lacquer layer containing natamycin in cheese packiging. Journal of Food and Nutrition Research, 51, 145-155 (2012). IF 0,679.

Hanušová K., Dobiáš J.: Aktivní obaly potravin a možnosti využití nanotechnologií. Výživa a potraviny 66 (1), 21-24 (2011). ISSN 1211-846X.

Hanušová K., Votavová L., Dobiáš J., Voldřich M.: Migrace epoxidovaného sojového oleje z těsnících hmot konzervových víček do potravin. Sborník příspěvků - XLI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, str. 74–77 na CD. Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem, ČR, 23.–25. 5. 2011. ISSN 1802-1433.

Hanušová K., Dobiáš J.: Practical application of active and intelligent packaging in food processing, Book of Abstracts of 8th International Conference "Students for Students", str. 18–19. Cluj-Napoca, Romania, 7.–10.4.2011. ISBN 978-973-133-912-2.

Dobiáš J., Čížková H., Hanušová K., Votavová L., Voldřich M.: Occurrence of dipropylene and tripropylene glycol diacrylates in packaging materials and packaged sugar. Book of Abstracts 5th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, str. 321. Praha, 1.–4.11.2011. ISBN 978-80-7080-795-8.

Hanušová K., Šišák M., Dobiáš J., Voldřich M.: Antimicrobial packaging films with nanoparticles of silver and titanium dioxide. Book of Abstracts 5th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, str. 303. Praha, 1.–4.11.2011. ISBN 978-80-7080-795-8.

Hanušová K., Šťastná M., Votavová L., Klaudisová K., Dobiáš J., Voldřich M., Marek M.: Polymer films releasing nisin and/or natamycin from polyvinyldichloride lacquer coating: Nisin and natamycin migration, efficiency in cheese packaging. J. Food Eng. 99, 491-496 (2010). ISSN 0260-8774, IF 2,313.

Hanušová K., Klaudisová K., Milatová E., Šviráková E., Dobiáš J., Voldřich M., Koza V., Marek M.: Release of nisin from polyvinyldichloride lacquer coated on a polyethylene film. J. Food Nutr. Res. 49, 21-29 (2010). ISSN 1336-8672, IF 0,655.

Hanušová K., Balcar D., Dobiáš J., Marek M., Voldřich M.: Study of new types of antimicrobial packaging films with utilization of phosphates and glucose oxidase. CHISA 2010, Summaries 5 – Systems and technology, str. 2108. Praha, ČR, 28.8.-1.9. 2010. ISBN 978-80-02-02250-3.

Dupáková Z., Dobiáš J., Votavová L., Klaudisová K., Voldřich M.  Occurrence of extractable ink residuals in packaging materials used in the Czech Republic. Food Additives &Contaminants: Part A, (2009) doi: 10.1080/02652030903225765 ISSN 0265-203X print/ISSN 1464-5122 online.

Votavová L., Dobiáš J.,Voldřich M., Čížková H.: Migration of Nonylphenols from Polymer Packaging Materials into Food Simulants. Czech J. Food Sci. 27, 293–299 (2009) ISSN 1212-1800, IF 0,472.

Hanušová K., Dobiáš J., Klaudisová K.: Effect of packaging films releasing antimicrobial agents on stability of food products. Czech Journal of Food Science, 27, S347-S349S (2009) ISSN 1212-1800, IF 0,472.

Dupáková Z. , Dobiáš J., Votavová L., Voldřich M.:Potencionální riziko kontamice potravin složkami tiskových barev, Balení potravin - aktuální problémy a možná řešení, VŠCHT Praha, 28.4.2009, “na CD” s.42-46,ISBN 978-80-7080-714-9.

Dobiáš J.: Funkční parametry obalů versus požadavky na konkrétní aplikaci, kontrola vlastností obalu. Sborník semináře Balení potravin – aktuální problémy a možná řešení, VŠCHT Praha, 28.4.2009, , “na CD” s. 30-32, ISBN 978-80-7080-714-9.

Hanušová K., Šťastná M., Votavová L., Klaudisová K., Dobiáš J., Voldřich M., Marek M.: Vliv obalových materiálů uvolňujících nisin a/nebo natamycin na stabilitu balených sýrů. Balení potravin-aktuální problémy a možná řešení, Praha, 28.4.2009, “na CD” str. 47-52 ISBN 978-80-7080-714-9.

Dupáková Z., Klaudisová K., Dobiáš J., Votavová L., Voldřich M.: Transfer of printing ink constituents from packaging into food simulants. The 4th International symposium on Recent Advances in Food Analysis, November 4–6, 2009, Prague.

Hanušová K., Votavová L., Klaudisová K., Dobiáš J., Voldřich M., Marek M.: The efficiency of packaging films releasing preserving agents on stability of packaged food. Book of Abstracts 4th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, Praha, ČR, 4.-6.11.2009, str. 198 ISBN 978-80-7080-726-2.

Hanušová K., Dobiáš J.: Možnosti průmyslové aplikace obalů potravin s antimikrobiální aktivitou v České republice, Packaging, 67, 22 (2009) ISSN 1211-9202.

Hanušová K., Dobiáš J.: Obaly s antimikrobní aktivitou, Packaging, 68, 42-45 (2009) ISSN 1211-9202.

Dobiáš J.: Aktivní systémy balení ve výrobě potravin. In Voldřich M, Škropek B. a kol.: Výroba potravin a jejich uvádění do oběhu, část 7, díl 5, kapitola 5, strana 1-16. Verlag Dashöfer (2009). ISSN 0322-7901.

Dobiáš J.: Legislativní úprava požadavků na obaly a obalové materiály. In Voldřich M, Škropek B. a kol: Výroba potravin a jejich uvádění do oběhu, část 7, díl 5, kapitola 2, strana 1-16. Verlag Dashöfer (2009). ISSN 0322-7901

Aktualizováno: 17.9.2020 11:09, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi