Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Lidé → Zaměstnanci ústavu → doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D.
iduzel: 9477
idvazba: 11055
šablona: stranka
čas: 19.6.2024 22:01:43
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 9477
idvazba: 11055
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ukp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/zamestnanci/sevcik'
iduzel: 9477
path: 8548/6996/6998/7011/7252/7101/9477
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D.

originál

 

Kontakty 

místnost:

B266

telefon:

+420 220 44 3013                                                                                    

e-mail:

rudolf.sevcik@vscht.cz

Vzdělání a zkušenosti:

 1987–1991   Gymnázium J.A. Komenského Uherský Brod
 1992–1998  Inženýrské studium na VŠCHT Praha
 Obor: Konzervace potravin a technologie masa
 1998–2007  Doktorské studium na VŠCHT Praha
 Obor: Technologie potravin
 2001–2017  Odborný asistent na VŠCHT Praha
 Ústav konzervace potravin a technologie masa
 Ústav konzervace potravin
 2017 do současnosti  Docent na VŠCHT Praha
 Ústav konzervace potravin

 Zahraniční stáže a studijní pobyty:

 2000 Tříměsíční studijní pobyt 
Escola Superior de Biotecnologia
Universidade Católica Portuguesa
Porto, Portugalsko

Pedagogické aktivity:

  Bakalářský studijní program
 N324023  Technologie potravin
 N963014  Vedení bakalářských prací
  Magisterský studijní program
 N352013  Technologie potravin oboru I
 N352016  Technologie potravin oboru II
 N324027  Systémy řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti
 N352014  Laboratoř oboru
 N352015  Technologický projekt
 N352004  Odborný projekt programu technologie potravin
 N963008  Vedení diplomových prací
  Doktorský studijní program
 D324010  Systémy řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti
   Vedení doktorských disertačních prací

 

Oblasti výzkumu:

 Vliv technologického zpracování na zdravotní nezávadnost potravin.
 Vliv technologického zpracování na antioxidační a pro-oxidační vlastnosti potravin.
 Optimalizace výroby minimálně opracovaných výrobků z ovoce a zeleniny
 

 

Další činnosti:

 Participace na projektech rozvoje venkova: 
 Firma: Název projektu
 Hamé Babice Zavedení nové technologie pro zlepšení jakosti, nutriční hodnoty a bezpečnosti masných výrobků
 Slovácká Fruta Funkční potraviny na bázi mléčné kysané a sterilované zeleniny
 MADE (Pejskar) Spolupráce při vývoji a zavedení nové technologie zrání a balení fermentovaných masných výrobků
 Euroex (Bilbo) Spolupráce při vývoji masných výrobků, ve kterých jsou nahrazeny přídatné látky přírodními
 Ravy Liberec Inovace technologie výroby masných výrobků se sníženým obsahem nutričně nepříznivých látek
 Delimax Vývoj ochucených olejů a octů se zdravotním benefitem
 Masokombinát Písek Vývoj celosvalových masných výrobků se sníženým obsahem procesních a exogenních kontaminantů
 Masokombinát  Polička Optimalizace výroby uzených mas s použitím technologie nástřiku masa do masa
 Masokombinát Plzeň Optimalizace výroby tepelně opracovaných masných výrobků
 Madeta Zvýšení efektivity zrání sýrů pod mazem a vývoj nového typu sýra
 Mlékárna Hlinsko Inovace výroby tekutých mléčných výrobků sterilovaných v obalu

 

Nejvýznamnější publikace:

Rajchl A., Prchalova J., Kružík V., Ševčík R., Čížková H.: Evaluation of ice-tea quality by DART-TOF/MS. J. Mass Spectrom. 50, 1214-1221 (2015). IF 2,379.

Pohunek, V., Hrubý, P., Ševčík, R., Smolka B.: Assessment of the processing of frozen meat in the production of meat products Maso International, 2014, vol. 4, no. 2, p. 125 -130. MASO INTERNATIONAL 2/2014 ISSN 1805-5281 (printed), ISSN 1805-529X (online)

Ševčík, R., Pohunek, V., Rajchl, A., Pivoňka, J. Calculation of the meat content in meat products. Maso International, 2014, vol. 4, no. 1, p. 63–69., MASO INTERNATIONAL 1/2014 ISSN 1805-5281, ISSN 1805-529X (online)

Prchalová J., Kovařík F., Ševčík R., Čížková H., Rajchl A.: Characterization of mustard seeds and paste by DART ionization with time-of-flight mass spectrometry. J. Mass Spectrom. 49, 811-818 (2014). IF 2,709

Al-Balaa D., Rajchl A., Grégrová A., Ševčík R., Čížková H.: Determination of Cholesterol by Direct Analysis in Real Time-Mass Spectrometry for Rapid Quantitative Screening of Egg Pasta. J. Mass Spectrom. 49, 811-818 (2014). IF 2,709

Ševčík R., Pohůnek V., Rajchl A., Pivoňka J.: Výpočet obsahu masa jako složky masných výrobků, Maso. 25, 50-53, (2014).

Ševčík R., Rajchl A, Voldřich M.: Koření, jedlá sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, hořčice, str. 182 – 192. V: Potravinářské zbožíznalství, Dostálová J, Kadlec P. (ed.), ISBN: 978-80-7418-208-2, KEY Publishing s.r.o., Ostrava, ČR (2013).

Ševčík R., Rajchl A, Voldřich M.: Brambory a výrobky z nich, houby, str. 212 – 224. V: Potravinářské zbožíznalství, Dostálová J, Kadlec P. (ed.), ISBN: 978-80-7418-208-2, KEY Publishing s.r.o., Ostrava, ČR (2013).

Rajchl A, Ševčík R., Opatová H.: Zmrazené potraviny, str. 347 – 351. V: Potravinářské zbožíznalství, Dostálová J, Kadlec P. (ed.), ISBN: 978-80-7418-208-2, KEY Publishing s.r.o., Ostrava, ČR (2013). 

Rajchl A., Drgová L., Grégrová A., Čížková H., Ševčík R., Voldřich M.: Rapid determination of 5-hydroxymethylfurfural by DART ionization with time-of-flight mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical chemistry, 405, 4737-4745 (2013). IF 3,659.

Rajchl A., Čížková H., Ševčík R., Jodasová A., Voldřich M.: Analytical data for plum paste as a tool for evaluation of plum paste authenticity. Journal of Food and Nutrition Research, 52, 71-77 (2013). IF 0,600.

Mukařovská V., Pivoňka J., Ševčík R.: Hodnocení kvality loveckých salámů na českém trhu. Výživa a potraviny 68 (3), 63-66 (2013).

Koza V., Voldřich M., Ševčík R.: Blanšírování, str. 335-339. V knize: Procesy a zařízení v potravinářství a biotechnologiích, Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (ed), ISBN 978-80-7418-163-4. KEY Publishing s.r.o., Ostrava (2013).

Voldřich M., Koza V., Votavová L., Štětina J., Ševčík R.: Pasterace a tepelná sterilace, str. 340-355. V knize: Procesy a zařízení v potravinářství a biotechnologiích, Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (ed), ISBN 978-80-7418-163-4. KEY Publishing s.r.o., Ostrava (2013).

Voldřich M., Votavová L., Koza V., Ševčík R., Pipek P.: Chlazení a uchovávání v chladu, str. 421-431. V knize: Procesy a zařízení v potravinářství a biotechnologiích, Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (ed), ISBN 978-80-7418-163-4. KEY Publishing s.r.o., Ostrava (2013).

Voldřich M., Votavová L., Ševčík R.: Zmrazování a mrazírenské skladování, str. 432-441. V knize: Procesy a zařízení v potravinářství a biotechnologiích, Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (ed), ISBN 978-80-7418-163-4. KEY Publishing s.r.o., Ostrava (2013).

Kvasnička, F; Čopíková, J., Ševčík, R; Václavíková, E. ; Synytsya, A ; Vaculová, K, ; Voldřich, M Determination of phytic acid and inositolphosphates in barely, ELECTROPHORESIS  32 (9), 1090-1093, 2011. IF 3,569.

Pivoňka J., Čížková H., Ševčík R., Devátá I., Voldřich M.: Metody průkazu čerstvosti potravin, str. 119-124. V knize: Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin, Čížková H. (ed), ISBN 978-80-7418-124-5. KEY Publishing s.r.o., Ostrava (2011).

Rajchl A., Čížková H., Ševčík R., Jodasová A., Voldřich M.: Autenticita švestkových povidel, str. 94-98. V knize: Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin, Čížková H. (ed), ISBN 978-80-7418-124-5. KEY Publishing s.r.o., Ostrava (2011).

Rajchl A., Voldřich M., Čížková H., Ševčík R., Pražáková Š.: Kvalita a autenticita rybích filet, str. 66-70. V knize: Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin, Čížková H. (ed), ISBN 978-80-7418-124-5. KEY Publishing s.r.o., Ostrava (2011). není citován VZ

Ševčík R., Pivoňka J., Voldřich M., Čížková H., Rajchl A., Vítková J.: Posuzování obsahu masa v masných výrobcích, str. 61-65. V knize: Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin, Čížková H. (ed), ISBN 978-80-7418-124-5. KEY Publishing s.r.o., Ostrava (2011).

Rajchl A., Voldřich M., Čížková H., Hronová M., Ševčík R., Dobiáš J, Pivoňka J.: Stability of nutritionally important compounds and shelf life prediction of tomato ketchup, Journal of Food Eingineering, 99(4): 465-470, 2010. IF 2,313.

Ševčík R., Kondrašov A., Kvasnička F., Vacek J., Hamouz K., Jirušková M., Voldřich M. And Čížková H.: The impact of cooking procedures on antioxidant capacity of potato and tomato, Journal of Food and Nutrition Research, 48(4), 171 -177, 2009. IF 0,655.

Votavová L.,Voldřich M., Ševčík R., Čížková H., Mlejnecká J., Stolař M., Fleišman T.: Changes of antioxidant capacity of robusta coffee during roasting, Czech Journal of Food Sciences, 27(Sp.Iss.Sl), S49-S52, 2009. IF 0,602

Ověřené technologie:

Ševčík R., Rajchl A., Pohůnek V., Pivoňka J., Urbančíková Z., Čížková H., Duchová I., Voldřich M., Kvasnička F.: “Vývoj a optimalizace výroby masných výrobků se sníženým obsahem sodíku“ Projekt inovace řešený ve spolupráci se společností M.U.S.P., a.s. (2013 - 2014). Výsledkem projektu byla instalace nové technologie umožňující optimalizaci výrobu masných výrobků se sníženým obsahem sodíku, potažmo soli. U nových výrobků došlo ke snížení obsahu sodíku a tím ke snížení dopadu na zdraví konzumentů. Zavedení nové technologie bylo klíčové pro vývoj nových receptur se sníženým obsahem sodíku. Projekt MZe (Podpora rozvoje venkova). Registrační číslo projektu: 13/018/11320/671/000020. Smlouva o řešení projektu. Zpráva o řešení projektu. Uvedení inovovaných výrobků na trh.

Rajchl A., Kovařík F., Ševčík R., Čížková H., Pivoňka J., Hrubá M., Šviráková E., Urbančíková Z., Voldřich M., Kvasnička F.: „Spolupráce při zavádění a optimalizaci nové technologie výroby minimálně opracovaného ovoce“. Projekt inovace řešený ve spolupráci se společností Ekofrukt Slaný, spol. s r.o. (2011 – 2014). Výsledkem projektu byla instalace nové inovované technologie umožňující výrobu minimálně opracovaného ovoce. Realizace projektu umožnila vývoj nových výrobků, nastavení výrobních postupů, kontrolu jakosti nových produktů apod. Projekt MZe (Podpora rozvoje venkova). Registrační číslo projektu: 0/011/11320/120/005362 Smlouva o řešení projektu. Zpráva o řešení projektu. Uvádění inovovaných výrobků na trh.

Rajchl A., Pivoňka J., Ševčík R., Pohůnek V., Urbančíková Z., Dobiáš J., Kružík V., Čížková H., Václavíková E., Voldřich M., Kvasnička F.: Projekt inovace řešený ve spolupráci se společností BOHUMIL KRATOCHVÍL - IBK TRADE (2011 - 2014). Výsledkem projektu byla instalace nové inovované technologie umožňující výrobu výrobků z pražených suchých plodů a děleného sušeného ovoce. Realizace projektu umožnila vývoj nových výrobků a nastavení výrobních postupů a postupů kontroly suchých skořápkových plodů a děleného sušeného ovoce (kontrola vstupních surovin, kontrola stability finálních produktů během skladování včetně metod hodnocení jakosti a zdravotního benefitu finálních produkt). Projekt MZe (Podpora rozvoje venkova). Registrační číslo projektu: 11/012/11320/563/000499 Smlouva o řešení projektu. Zpráva o řešení projektu. Uvedení inovovaných výrobků na trh.

Ševčík R., Voldřich M., Pivoňka J., Urbančíková Z., Pohůnek V., Horsáková I., Rajchl A., Kvasnička F., Dobiáš J., Votavová L., Kovařík F., Čížková H., Václavíková E., Duchová I.: “ Inovace ve výrobě chlazených paštik“ Projekt inovace řešený ve spolupráci se společností Slovácká Fruta, a.s. (2011 - 2013). Výsledkem projektu byla instalace nové technologie umožňující optimalizaci výroby chlazených paštik. Nové technologie umožnily vývoj nových výrobků s efektivním využitím všech složek surovin. U nových výrobků došlo ke zlepšení podílu nutričně a senzoricky významných látek ve finálním produktu. Celý výrobní proces se výrazně zkrátil, především došlo ke zkrácení tepelného namáhání suroviny a finálních produktů. Zavedení nové technologie bylo klíčové pro vývoj receptur paštik a obdobných masných výrobků s lepšími nutričními a senzorickými vlastnostmi pro spotřebitele. Projekt MZe (Podpora rozvoje venkova). Registrační číslo projektu: 11/012/11320/672/000385 Smlouva o řešení projektu. Zpráva o řešení projektu. Uvedení inovovaných výrobků na trh.

Voldřich,M., Ševčík R., Urbančíková Z., Pohůnek V., Rajchl A., Kvasnička F. Pivoňka J., Dobiáš J., Duchová I., Čížková H., Václavíková E., Kovařík F.: „Zvýšení bezpečnosti výroby a optimalizace technologických postupů u masných výrobků“. Projekt inovace řešený ve spolupráci se společností Slovácká Fruta, a.s. v průběhu roku 2012 (března) až září 2013. Výsledkem projektu je optimalizace nové technologie, která umožňuje zpracování čerstvých surovin ve formě jakostních masných výrobků. V rámci projektu byly navrženy příslušné změny technologie, zpracovány podklady pro nákup nové technologie a následně byly nastaveny parametry zpracování a navrženy nové receptury. Nové nastavení jednotlivých technologických operací umožnilo zkrátit celý technologický proces a na druhé straně investice do technologie vedly k udržení vysoké kvality a standardnosti výrobků. Masné výrobky jsou obecně málo údržné potraviny, proto byl během projektu kladen patřičný důraz na dodržení správných hygienických a provozních podmínek výroby, tak aby si finální produkty po celou dobu distribuce a prodeje (během doby použitelnosti a trvanlivosti) udrželi vysoké jakostní parametry. Projekt MZe (Podpora rozvoje venkova). Registrační číslo projektu: 11/013/11320/672/002526 Smlouva o řešení projektu. Zpráva o řešení projektu. Uvedení inovovaných výrobků na trh.

Ševčík R., Voldřich M., Pivoňka J.,Urbančíková Z., Pohůnek V., Hrádková I., Šmidrkal J., Filip V., Rajchl A., Čurda L, Kvasnička F., Čížková H., Václavíková E., Bačinová R., Tesařová M., Poláková V., Kyselka J., Mátlová V.: „Vývoj ochucených olejů a octů se zdravotním benefitem“ Projekt inovace řešený ve spolupráci se společností Delimax, a.s. (2010 – 2013). Výsledkem projektu byla instalace nové inovované technologie umožňující výrobu ochucených olejů a octů se zdravotním benefitem. Realizace projektu umožnila vývoj nových výrobků a nastavení výrobních postupů a postupů kontroly ochucených olejů a octů (kontrola vstupních surovin, kontrola stability finálních produktů během skladování včetně metod hodnocení jakosti a zdravotního benefitu finálních produkt). Projekt MZe (Podpora rozvoje venkova). Registrační číslo projektu: 10/010/11320/564/002577 Smlouva o řešení projektu. Zpráva o řešení projektu. Uvedení inovovaných výrobků na trh.

 

Aktualizováno: 23.2.2018 12:06, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi