Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Lidé → Zaměstnanci ústavu → Ing. Eva Šviráková, Ph.D.
iduzel: 8245
idvazba: 9409
šablona: stranka
čas: 19.6.2024 23:23:12
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 8245
idvazba: 9409
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ukp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/lide/zamestnanci/svirakova'
iduzel: 8245
path: 8548/6996/6998/7011/7252/7101/8245
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ing. Eva Šviráková, Ph.D.

originál

 

Kontakty 

místnost:

B270

telefon:

+420 220 44 3004                                                                                    

e-mail:

eva.svirakova@vscht.cz

Vzdělání a zkušenosti:

 1983–1987  Střední průmyslová škola mlékárenská, Kroměříž
 1987–1992  Inženýrské studium na VŠCHT Praha
 Obor: Technologie mléka a tuků 
 1992–1999  Doktorské studium na VŠCHT Praha
 Obor: Technologie potravin
 1994–1995  Okresní hygienická stanice v Jihlavě
 Laboratoř instrumentální analýzy 
 1996–1999  Asistent na VŠCHT Praha
 Ústav technologie mléka a tuků
 1999–2014  Odborný asistent na VŠCHT Praha
 Ústav technologie mléka a tuků
 Ústav mléka, tuků a kosmetiky
2014 do současnosti Odborný asistent na VŠCHT Praha
Ústav konzervace potravin

Zahraniční stáže a studijní pobyty:

 1994  Šestiměsíční studijní pobyt
 Wageningen Agricultural University (WAU)
 Department of Food Bioprocess
 Wageningen, Nizozemí 
 1997  Šestiměsíční studijní pobyt
 Institute of Food Research (IFR) Department of Genetics and Microbiology
 Norwich, Velká Británie 
 2011  Čtrnáctidenní pobyt
 Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA) Tucumán
 San Miguel de Tucumán, Argentina

Pedagogické aktivity:

  Bakalářský studijní program
 N963014  Vedení bakalářských prací
  Magisterský studijní program
 N352004  Odborný projekt programu technologie potravin
 N963008  Vedení diplomových prací
  Doktorský studijní program
   Vedení doktorských disertačních prací

 

Oblasti výzkumu:

Identifikce bakterií z rodu Asaia v nesycených nealkoholických nápojích pomocí klasickýc mikrobiologických a molekulárně-biologických metod.
Identifikace technologicky rizikových MO (Bacillus sp., Pseudomonas sp., Acinetobacter sp.) pomocí klasických mikrobiologických a molekulárně-biologických metod
Vliv BMK a jejich antimikrobiálně aktivních látek na eliminaci stafylokoků aj. (Staphylococcus sp., Escherichia coli) pocházejících z lidských zdrojů (urovaginální trakt). 
Detekce buněčné lýze u BMK a na její význam při zrání fermentovaných výrobků.
Detekce nisinu v nisinových preparátech pro potravinářský průmysl.
Subletální poškození a detekce subletálně poškozených mikroorganismů (grampozitivní a gramnegativní bakterie, kvasinky).
Molekulárně-biologické metody (detekce plasmidové a chromosomální DNA u BMK; genotypická identifikace bakterií na úroveň rodu, druhu a poddruhu pomocí PCR a qPCR; biosyntéza bakteriocinů a jejich regulace u BMK; konjugace u BMK).
Klasické mikrobiologické metody: fenotypická charakteristika bakterií mléčného kvašení (BMK); stanovení účinku, produkce a stimulace produkce bakteriocinů u BMK; aplikace bakteriocinů v potravinářském průmyslu).

 

Členství ve vědeckých sdruženích a organizacích:

 1995 do současnosti  člen Československé společnosti mikrobiologické
 1997 do současnosti  člen České společnosti chemické
 2006 do současnosti  člen Společnosti pro probiotika a prebiotika

 

Nejvýznamnější publikace:

Šviráková E., Purkrtová S., Jebavá I., Hanušová J., Demnerová K.: Identifikace Bacillus sp. izolovaných
z mlékárenských výrobků a výrobních zařízení pomocí PCR a MALDI TOF MS. Mlékařské listy – Zpravodaj, 146, 25-28 (2014).

Curda L., Svirakova E.: Electrical Techniques: Food Spoilage Flora and Total Viable Count (TVC).
In: Encyclopedia of Food Microbiology, 2nd edition, Batt C.A., Tortorello M.L. (eds.), sv. 1., s. 627-629. Elsevier Ltd., Academic Press, Oxford, UK, 2014.

Curda L., Svirakova E.: Electrical Techniques: Lactics and Other Bacteria. In: Encyclopedia of Food Microbiology, 2nd edition. Batt C.A., Tortorello M.L. (eds.), sv. 1., s. 630-636. Elsevier Ltd., Academic Press, Oxford, UK, 2014.

Složilová I., Purkrtová S., Kosová M., Mihulová M., Šviráková E., Demnerová K.: Antilisterial activity
of lactic acid bacteria against Listeria monocytogenes strains originating from different sources. Czech Journal of Food Sciences, 32 (2), 145-151 (2014).

Šviráková E.: Potravinářské technologie a biotechnologie: Technologie mléka a mlékárenských výrobků, kapitola 4; Technologie olejů a tuků, kapitola 5; Technologie detergentů a kosmetiky, kapitola 6.
E-learningový projekt FPBT, VŠCHT Praha, předmět N321001. E-learningový portál VŠCHT Praha: https://e-learning.vscht.cz/ (spuštěno 2014).

Jebavá I., Purkrtová S., Hanušová J., Savická D., Šviráková E., Němečková I., Demnerová K.: Identifikace mikrobiálních původců vad mlékárenských výrobků moderními molekulárně-biologickými metodami. Mlékařské listy – Zpravodaj, 138, 10-14 (2013).

Složilová I., Šviráková E., Demnerová K.: Vliv bakterií mléčného kvašení produkujících bakteriociny
na růst kmenů Listeria monocytogenes na povrchu sýrů zrajících pod mazem. Výživa a potraviny, 1, 22-24 (2013).

Němečková I., Solichová K., Roubal P., Uhrová B., Šviráková E.: Methods for detection of Bacillus sp.,
B. cereus, and B. licheniformis in raw milk. Czech Journal of Food Sciences, 29, Special Issue, S55-S60 (2011).

Kozáková D., Solichová K., Ondráčková I., Šviráková E., Plocková M.: Effect of some environmental factors on the autolysis of lactococci used for cheese production. Journal of Food and Nutrition Research, 49, 1-9 (2010).

Hanušová K., Klaudisová KI., Milatová E., Šviráková E., Dobiáš J., Oldřich M., Koza V., Marek M.: Release of nisin from polyvinyldichloride lacquer coated on a polyethylene film. Journal of Food
and Nutrition Research
, 49, 21 - 29 (2010).

Šviráková E., Složilová I., Tichovský P., Plocková M.: Effect of Lactococcus sp. on the growth of Listeria sp. in the model UHT milk system. Czech Journal of Food Sciences, 27 (Special Issue 2), 8-11 (2009).

Kučerová K., Korbová I., Horáčková Š., Šviráková E., Plocková M.: Influence
on Enterococci and Lactobacilli on Listeria. Czech Journal of Food Sciences, 27 (Special Issue 2), 12-17 (2009).

Šviráková E., Kučerová K., Plocková M.: 4th IDF Dairy Science and Technology Week. Mlékařské listy – Zpravodaj, 115, 19 - 20 (2009).

Horáčková Š., Šviráková E.: Probiotické mikroorganismy v mlékárenském průmyslu. Mlékařské listy – Zpravodaj, 113/114, 12 - 14 (2009).

Šviráková E., Tichovský P., Vlková H., Plocková M.: Základní charakteristika a výskyt Listeria monocytogenes v mlékárenských výrobcích. Mlékařské listy – Zpravodaj, 111, 38-43 (2008).

Šviráková E., Burdová L., Plocková M.: Výskyt Bacillus sporothermodurans
ve sterilizovaných mlékárenských výrobcích. Mlékařské listy – Zpravodaj, 108, 31-35 (2008).

Šviráková E., Abrlová M., Hlavsová B., Plocková M.: Metody detekce buněčných lyzí
u laktokoků. Mlékařské listy – Zpravodaj, 105, 19 - 24 (2007).

Šviráková E., Bačinová R., Abrlová M., Plocková M.: Lyze mezofilních a termofilních zákysových kultur
v citátovém pufru. Mlékařské listy – Zpravodaj, 102, 15 - 22 (2007).

Šviráková E., Ostapčuk, R., Tichovský, P., Plocková M.: Kombinace lysozymu a laktokoků produkujících nisin na růst Bacillus cereus DMF 2001 v modelovém systému tvarohu. Mlékařské listy – Zpravodaj, 99, 18 - 23 (2006).

Šviráková E., David C., Žáčková P., Plocková M.: Vliv Nis+ a Nis- kmenů Lactococcus lactis subsp. lactis na růst Bacillus cereus DMF 2008 v modelovém systému mléka. Mlékařské listy – Zpravodaj, 93, 15-18 (2005).

Krejčová O., Šviráková E., Dobiáš J., Plocková M.: Inhibition of lactic acid bacteria and Bacillus sp. growth in cheese and meat products due to effect of polymer packaging film with incorporated nisin. Czech Journal of Food Sciences, 22 (Special Issue), 303-305 (2004).

Šviráková E., Plocková M., Horníková L.: Vliv nisinu na kmeny Escherichia coli DMF 7502
a Pseudomonas fluorescens DMF 9010 poškozené působením EDTA nebo směsi organických kyselin. Bulletin potravinárskeho výskumu, 42/1-2, 75-86 (2003).

Šviráková E., Plocková M., Žáčková P.: Konjugace mezi různými kmeny Lactococcus lactis a využití vlastností transkonjugovaných laktokokových kmenů v mlékárenském průmyslu. Mlékařské listy – Zpravodaj, 74, 25-28 (2002).

Chumchalová J., Šviráková E., Giesová M., Plocková M.: Význam fermentovaných mléčných výrobků
ve výživě člověka (2.část). Mlékařské listy – Zpravodaj, 66, 18 - 20 (2001).

Chumchalová J., Šviráková E., Giesová M., Plocková M.: Význam fermentovaných mléčných výrobků
ve výživě člověka (1.část). Mlékařské listy – Zpravodaj, 65, 21-22 (2001).

Chumchalová J., Vlková M., Plocková M., Stiles J., Šviráková E.: Detekce produkce antifungálních látek bakteriemi rodu Lactobacillus. Chemické listy, 94, č. 8, 693 (2000).

Plocková, M., Řiháková, Z., Šviráková, E. The efficacy of nisin and nisin producing strain Lactococcus lactis subsp. lactis in thermisized quarg desserts. Advances in Food Sciences, 20, 17-22 (1998).

Plocková, M., Štěpánek, M., Demnerová, K., Čurda, L., Šviráková, E. Effect of nisin
for improvement in shelf-life and quality of processed cheese. Advances in Food Sciences, 18, 78-83 (1996).

Čurda, L., Plocková, M., Šviráková, E. Growth of Lactococcus lactis in the presence
of nisin evaluated by impedance method. Chemie, Mikrobiologie, Technologie der Lebensmittel, 17, 53-57 (1995).

Vedení výzkumných projektů:

Šviráková E.: řešitel projektu QJ1210300 za VŠCHT Praha. Projekt QJ1210300 - Systémy jištění kvality a bezpečnosti mlékárenských výrobků vhodnými metodami aplikovatelnými v praxi (2012-2016, MZE/QJ), v programu QJ - Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ (2012-2018). Poskytovatel: Národní agentura pro zemědělský výzkum.

Aktualizováno: 21.11.2014 21:51, Autor: Lenka Votavová

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi