Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → O ústavu → Historie a současnost → Absolventi magisterského studia 1954-2012 → Rok obhajoby 1958
iduzel: 7266
idvazba: 8186
šablona: stranka
čas: 26.9.2020 17:33:08
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rok obhajoby 1958

Jméno Téma práce
Borová J. Proveďte šetření o difusi kyslíku do konzervárenského materiálu
Bubníková V. Stanovte výrobní kapacitu a stupně využití výrobní kapacity daných článků konservárenského podniku
Doležalová A. Studie o rozdělení některých složek sušiny mezi pevnou a tekutou fází při koncentraci ovocných šťáv vymrazováním
Herychová J. Vypracujte návrh linky na dětskou výživu
Hostašová B. Prověřte účelnost vaření džemů ve vakuu
Markesová E. Vyšetřete mikrobiologické poměry při sterilaci leča
Němec E. Tlaky při pasteraci Ovocenky
Šimák V. Vyšetřete vliv anthokyanů na korosi bílého plechu
Šteklová L. Zjistěte technologické podklady pro výpočet odparky rajského protlaku
Bubeník J. Vliv zmrazování na aktivitu proteolytických enzymů v mase
Černík J. Proveďte kritické zhodnocení metod pro zjištění stupně zkaženosti masa z hlediska jejich spolehlivosti a praktické použitelnosti
Čumpelík J. Změny tuku při skladování zmrazeného masa
Chrásková J. Průběh rozpustnosti fibrinu v roztocích sirníku: bez zmrazení a po zmrazení
Jandová B. Úprava vody používané v uzenářské výrobě pomocí fosfátů
Krulišová M. Konzervace krve antibiotiky
Mikešová A. Sledujte vybarvování masných výrobků během technologického postupu vzhledem k působení dusitanů danými metodami a porovnejte dané dvě metody pro stanovení dusitanů
Novosadová D. Vliv akronisace na úschovu jatečných kachen škubaných pomocí voskové hmoty
Sedláková A. Vliv původu tukové tkáně na její údržnost a) u vepřové tukové tkáně, b) u hovězí tukové tkáně
Stoček J. Vliv postmortálních teplot při výrobě nepředvařovaných šunek na obsah mikrobů
Štrobl J. Vliv různého okyselení na mikrobiální vlastnosti a trvanlivost majonéz
Švec L. Vliv úpravy vaječné hmoty před sušením na jakost sušených vajec
Vlasák V. Prostudujte jak stejnoměrně je rozdělena sůl a voda v trvanlivých salámech při různých podmínkách

Aktualizováno: 8.10.2014 20:58, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi