Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → O ústavu → Historie a současnost → Absolventi magisterského studia 1954-2012 → Rok obhajoby 1960
iduzel: 7268
idvazba: 8188
šablona: stranka
čas: 26.9.2020 17:48:50
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rok obhajoby 1960

Jméno Téma práce
Beran Z. Možnosti získávání ovocných šťáv difusí
Vagunda J. Možnosti konzervárenského využití cukrové kukuřice v ČSR
Červinková H. Vhodnost plastických obalových materiálů pro plnění tekutými konzervárenskými výrobky
Dvořáková M. Průzkum faktorů ovlivňujících stabilitu zákalu v nečiřené jablečné šťávě
Kvak Sun Chva Návrh kompotové linky pro velký konzervárenský závod
Mílová D. Návrh technologického postupu na výrobu zmrazených ovocných protlaků jako polotovarů pro výrobu ovocných pěn a dření s ohledem na uchování nutričních hodnot
Mirovská M. Návrh schématu pro stanovení optimální doby sklizně hrášku na základě studia fyzikálních a chemických ukazatelů zralosti
Mlynářová Z. Difusní pochody při praní hotových klihovkových střev
Netuková B. Návrh optimálního způsobu mytí lahví v nápojové lince s ohledem na požadavek plnění do sterilních lahví
Nováková E. Návrh vhodných technologických opatření, která by omezila sedimentaci při skladování ovocných polotovarů
Samohrdová L. Úloha tuku při výrobě umělých střev Cutisin a možnosti jeho odstranění
Vítová I. Návrh rekonstrukce dané nápojové linky s ohledem na zachování maximální biologické hodnoty výrobku
Bušek M. Ekonomicko-technologická zhodnocení dosavadních typů udíren
Fridrich Z. Srovnání ekonomické efektivnosti některých nově budovaných závodů
Gilka J. Vliv dusitanů na vybarvení tepelně ošetřených uzenářských výrobků
Husák V. Vliv různých činitelů na množství vývaru u exportních šunek
Kodym M. Srovnání rychlosti vybarvení a stálosti zbarvení výrobků z masa čerstvého a z masa dlouhodobě nakládaného
Parák V. Zužitkování požitých láků
Svoboda J. Zkrácení sterilační doby masových konzerv
Svoboda L. Vztah mezi oxidoredukčním potencionálem a kvalitou nakládacích láků
Šťálík J. Technické podklady pro projekci masné výroby jako součást masokombinátu o kapacitě 40/40 t denně
Štefák P. Použití tekutého kouře v masném průmyslu
Zich F. Nakládání masa při vyšších teplotách
Zloch Z. Hydrolytický způsob tavení živočišných tuků
Vágnerová A. Ekonomicko-technologické zhodnocení bourárenské linky v masném průmyslu

Aktualizováno: 8.10.2014 20:53, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi