Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → O ústavu → Historie a současnost → Absolventi magisterského studia 1954-2012 → Rok obhajoby 1980
iduzel: 7497
idvazba: 8488
šablona: stranka
čas: 26.9.2020 18:25:00
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rok obhajoby 1980

Jméno Téma práce
Baletková V. Metoda zkráceného stanovení obsahu tuku v masných výrobcích butyrometricky
Božoňová H. Sledování možnosti zajištění chladícího řetězce při výrobě, skladování, expedici a prodeji baleného porcovaného masa
Bukovský T. Intenzifikace procesu chlazení při výrobě dušené šunky
Dandová V. Vliv podmínek balení a skladování na jakostní změny stolní hořčice
Grec V. Návrh kontrolních metod pro závod na výrobu pektinů
Hradilová B. Algoritmus výpočtu sterilačního režimu v závislosti na zvoleném efektu termosterilačního účinku
Hrubý P. Studium faktorů, podmiňujících odstranění kyslíku při balení sušeného mléka
Jansa O. Vypracování některých technologických podkladů pro linku na kontinuální výrobu ovocných sirupů
Kaninská M. Možnosti snížení obsahu dusitanů v masných výrobcích použitím některých barevně stabilizovaných krevních preparátů
Kapuš I. Obsah mikroelementů v mechanicky separovaném mase
Kolinger J. Studie stávajícího stavu výroby dehydratovaných polotovarů s aspektem maximálního využití základní suroviny v návaznosti na jakost
Koubová D. Barevné změny vyplývající z použití kaseinátu sodného v masném průmyslu
Kovářová H. Průběh oxidačních reakcí a reakcí neenzymového hnědnutí při skladování a tepelném opracování svaloviny (ryby, drůbež)
Krásl J. Problematika výskytu a zpracování PSE - masa
Kupfová M. Vliv předchozí úpravy suroviny na stabilitu thiaminu a riboflavinu v mase
Kutal T. Studium vedení tepla biologickým materiálem
Lipšová E. Sledování vybraných technologických parametrů sušárenské linky
Mezera M. Vliv vybraných obalových materiálů na průběh neenzymového hnědnutí v modelových systémech
Michálková L. Sledování reakcí některých kovů, zvláště železa, s přírodními barvivy, především anthokyany
Mišurcová L. Studium některých vlastností rekonstituovaných výrobků na bázi zeleniny s přídavkem masa
Němeček P. Experimentální sledování procesu sušení trvanlivých masných výrobků
Parmová M. Vliv výšky a délky záhřevu na konzistenci vybraných odrůd jablek
Pavliš J. Početní zpracování kinetických dat reakcí, probíhajících v potravinářských materiálech a modelových systémech
Pechoušek J. Posuzování vybraných těsnících hmot pro potravinářské obaly pomocí migračních testů
Slivka L. Izolace a purifikace kolagenasy a ověření její aktivity
Smrčka Z. Porovnání různých modifikací kolorimetrické metody na stanovení retinolu
Stachová Z. Metodika stanovení parametrů reakční kinetiky některých oxidačních dějů významných v technologii
Strašek P. Sledování prostupnosti vybraných aromových látek obalovými materiály plynovou chromatografií
Svadbová S. Náhrada glutamátu hydrogensodného v sušených polévkách
Swat Z. Aktivita a možnosti získávání peroxidázy z vybraných rostlinných materiálů
Škarda M. Vliv termických sterilačních zákroků na stabilitu usalu
Šmějkalová I. Senzorické sledování prostupnosti vybraných arómových látek obalovými
Tichý V. Vliv vlhkosti na aktivitu glukooxidasy
Trešl P. Vliv výšky a délky záhřevu vybraných substrátů na vznik látek, ovlivňujících průběh koroze konzervových plechovek
Trygar J. Aplikace některých derivátů škrobu v konzervárenské technologii
Voženílková B. Změny lipidového podílu při skladování smažených pokrmů
Záhora J. Studium některých technologických vlastností vybraných jablečných výrobků pro dětskou výživu
Žilková D. Interakce mezi sacharidy a aminokyselinami se zřetelem ke vzniku aromatických sloučenin

Aktualizováno: 8.10.2014 21:57, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi