Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → O ústavu → Historie a současnost → Absolventi magisterského studia 1954-2012 → Rok obhajoby 1981
iduzel: 7510
idvazba: 8501
šablona: stranka
čas: 26.9.2020 18:25:07
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rok obhajoby 1981

Jméno Téma práce
Beránková Eva Isolace askorbátoxidásy z rostlinného materiálu
Bílková Eva Výskyt biochemických poruch ve svalovině šlechtěných prasat
Černý Hynek Experimentální ověření funkce nově instalovaného systému automatické regulace sušárny v MPZ Písnice
Fišerová Ludmila Změny senzoricky významných sloučenin během skladování jablek
Fritsch Pavel Vliv sterilačního záhřevu na vybrané jakostní znaky hotových pokrmů
Gerhard Pavel Technologické podklady pro použití uzávěru Twist-off v konzervárenském průmyslu
Häuslerová Jana Zjištění možnosti využití inhibice katalasy kyselinou askorbovou k jejímu stanovení
Hefka Bohuslav Řešení linky na výrobu ovocných koncentrátů v závodě Nivnice
Holubcová Stanislava Metodika přesného měření a záznamu teploty vhodná pro provozní účely
Hošková Jana Přešetření nových metod stanovení Cl. Perfringens v potravinách a zjištění jeho výskytu v uzenářských výrobcích
Chomát Petr Podklady k projektu programovaného systému klimatizace velkokapacitních sušáren trvanlivých masných výrobků
Jamborová Anna Vyhodnocení použitelnosti metody přímé destilace Fy Tecator pro zjišťování obsahu bílkovin v mase a masných výrobcích
Jemelka Ivan Vliv záhřevu na organoleptické vlastnosti polévek
Jeřábek Zdeněk Měření sterilačních režimů hotových pokrmů pro n. p. Marila Rokycany
Kašparová - Nezvalová Eva Stanovení nežádoucích mikroelementů v dětské výživě
Král Jiří Reziduální množství dusitanů při použití cizích bílkovin do masných výrobků
Kulhánek Zdeněk Detoxikace řepky při přípravě bílkovinného koncentrátu
Kuncová Hana Vliv nehomogenit teplotního pole a přesnosti měření teploty na celkovou hodnotu sterilačního účinku
Lvová Miluše Izolace krevních bílkovin
Múčková Marie Hodnocení kvality aromového podílu, jímaného při koncentraci jablečné šťávy
Myszka Leszek Některé metody purifikace křenové peroxidasy
Novotná - Zelená Milena Možnosti technologického zpracování česneku
Ondráčková Migrace nízkomolekulárních látek z plastových obalů do poživatin
Pavelková Marie Vliv záhřevu na chování některých přídavných prekurzorů se zřetelem na senzorické vlastnosti vybraných modelových systémů
Polanská Marta Vliv výšky a doby záhřevu na konzistenci brambor
Pošustová Eva Vliv výšky a doby záhřevu na konzistenci jablek
Prokeš František Studie technicko-ekonomického vyhodnocení konzervárenské části závodu (výroba masných konzerv a hotových jídel) v JMP České Budějovice, závod Planá n/L
Rombová Jitka Studium mikrobiální stability tekutých cukrů
Souček Radomil Studium předpokladů pro využití tekutého cukru v konzervárnách
Sýkorová Jana Možnosti rychlého stanovení chloridů v masném průmyslu
Šedá Gabriela Vliv retardantů (IPC a CIPC) na kvalitu ošetřených brambor
Šrámková Ivana Stanovení parametrů optimálního procesu sušení a zrání trvanlivých masných
Tauchmanová Magda Vliv deaerace obalu na jakost sušeného mléka
Tomášková Alena Obsah tuku ve vztahu k barvě při použití cizích bílkovin do masných výrobků
Valušová Blanka Studium některých technologických podkladů pro výrobu pektinů z jablečných výlisků
Voitlová Olga Univerzální výpočetní programy pro vyhodnocení výsledků analýzy a senzorických testů potravin
Zelená Dagmar Účinky amoniaku na chlazení a zmrazené potraviny se zřetelem na možnost havárie chladících zařízení

Aktualizováno: 8.10.2014 22:07, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi