Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → O ústavu → Historie a současnost → Absolventi magisterského studia 1954-2012 → Rok obhajoby 1983
iduzel: 7512
idvazba: 8503
šablona: stranka
čas: 26.9.2020 18:25:33
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rok obhajoby 1983

Jméno Téma práce
Barančíková Jana Senzoricky významné látky v bílkovinných hydrolyzátech
Bendíková Vlasta Vliv relativní vlhkosti na jakost skladovaných jablečných výlisků
Brchelová Lenka Vliv askorbanu sodného na obsah dusitanů v masných výrobcích
Brodacká Vlastimila Rozvoj kapacit masného průmyslu v jihočeském kraji v souvislosti s požadavkytechnologie zpracování masa
Bubeníček Jaroslav Stanovení některých těžkých kovů v mase a vejcích drůbeže
Círusová Marie Fyzikálně-chemické vlastnosti vaječné směsi v průběhu technologických operací
Černý Michal Návrh parametrů režimu oboustranného kontaktního pečení a jejich optimalizace vzhledem k hmotnostním ztrátám, senzorickým vlastnostem, textuře a konečné teplotě v jádře výrobku
Česeneková Ivana Vliv přídavku kyseliny mléčné na údržnost marinád
Durkošová Jana Technologické zpracování cibule
Fousek Martin Vliv stupně deaerace na stabilitu baleného sušeného mléka
Frajer Miloš Stanovení sušiny jablečných výlisků
Helis Jiří Měření propustnosti obalových materiálů pro plyny
Chlubna Daniel Studium míchání na kutrech při přípravě díla pro trvanlivé masné výrobky
Chytil Petr Experimentální studie teorie zrání a sušení tepelně neopracovaných masných
Janáčková Marie Termoinaktivační křivka skupiny zárodků typických pro vaječnou směs a mikrobiologická účinnost pasterace v technologickém procesu
Janošíková Milada Možnosti použití pšeničného bílkovinného koncentrátu do masných výrobků
Jenešová Anežka Modelování procesu inaktivace mikroorganismů chemickou reakcí 1. řádu
Jenšovský Jaroslav Aplikace koncentrátu z červené řepy na barvení některých mlékárenských výrobků
Klubert Jiří Bilance klimatizačního systému sušárny trvanlivých salámů a podklady pro jeho regulaci
Koula Dalibor Vliv termického ošetření na jakost výrobků z brambor
Kovandová Alena Možnosti využití askorbátoxidasy pro stanovení kyseliny L-askorbové
Kraus Roman Migrace nízkomolekulárních látek z plastických obalů do poživatin
Krčmářová Tamara Stabilita kyseliny askorbové v baleném školním mléce
Lahodová Bohunka Studium možnosti přípravy nízkoesterifikovaného pektinu z jablečného hydrolyzátu deesterifikací v kyselém prostředí
Machálková Jitka Možnosti využití tekutých cukrů v konzervárenském průmyslu a při výrobě nealkoholických nápojů
Mikolášková Jiřina Sledování vlivu pesticidů na kvalitu jablek
Pospíšilová Hana Experimentální analýza provozního průtočného pastéru na vaječnou směs
Riegel Richard Vliv tepelného ošetření na vybrané kvalitativní znaky zeleninových šťáv
Smetanová Dana Modelování provozního kontinuálního sterilátoru
Smrčková Marcela Pasterace ochucené a zahuštěné vaječné směsi
Spáčilová Zorka Stanovení vlivu režimu tepelné úpravy oboustranným kontaktním ohřevem na vývoj teplotních a vlhkostních profilů ve výrobku
Sýkorová Dana Některé možnosti využití drůbeží krve pro další průmyslové zpracování
Šafářová Zdena Možnosti technologického zpracování hořčice
Šedivý Václav Sledování účinků extraktu červené řepy a jeho kombinace s nitrososloučeninami na genetický materiál kvasinek
Štefan Bořek Intenzifikace provozu sušárny vaječné směsi
Šumbera Petr Identifikace a izolace některých přírodních barviv a jejich reakce s těžkými kovy
Toman Petr Technologie výroby isoenzymů skupiny A křenové peroxidásy
Trčka Vlastimil Výtěžnost hovězího loje v jatečné výrobě
Veselá Lenka Studium vlivů parametrů atmosféry na rychlost sušení trvanlivých masných výrobků. Návrh metody na stanovení obsahu vlhkosti vaječného prášku vhodné pro provozní kontrolu
Votava Dalibor Distribuce sterilačního efektu ve válcových konzervách s modelovou náplní
Zábranská Ludmila Hodnocení příbuznosti chutí a vůní potravin
Zelená Hana Studium možnosti přípravy nízkoesterifikovaného pektinu z jablečného hydrolyzátu
Malá Milada Vliv fosfolipidů na senzorickou jakost a funkční vlastnosti některých pokrmů
Procházka Jiří Mrazírenské zpracování černého bezu jako zdroje červeného barviva

Aktualizováno: 8.10.2014 22:10, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi