Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → O ústavu → Historie a současnost → Absolventi magisterského studia 1954-2012 → Rok obhajoby 1984
iduzel: 7513
idvazba: 8504
šablona: stranka
čas: 26.9.2020 18:25:47
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rok obhajoby 1984

Jméno Téma práce
Bambulová Olga Posouzení obalových prostředků na sušený vaječný prášek
Boháčková Vladimíra Možnosti stanovení některých složek kouře
Brada Miloš S ledování výroby trvanlivých salámů s využitím standartizované masné suroviny
Daněčková Stanislava Matematický model dynamiky sdílení tepla s ohledem na sterilaci kusových balených potravin
Fabiánová Renata Studium složení jatečných půlek prasat v závislosti na plemeni
Fikarová Miriam Mikrobiologie vaječné směsi s ohledem na účinnost pasterace
Havránková Hana Sledování údržnosti majonéz
Holakovský Jiří Experimentální ověření matematického modelu prostorové distribuce hodnoty sterilačního efektu
Hrdina Roman Podklady pro projekt ASŘTP směšovací stanice na přípravu láků a úpravu teploty směsi
Just Jiří Studium obsahu těžkých kovů v mase a vejcích drůbeže
Kašpar Rostislav Stanovení vlhkosti vaječného prášku a zahuštěné vaječné směsi
Klezlová Jindra Příprava koncentrátu z bezinek
Klimešová Věra Teplotní a koncentrační změny v průběhu sušení trvanlivých masných výrobků
Kocurková Dagmar Reakce bílkovin s aldehydickými degradačními produkty v modelových systémech vybraných produktech masného a konzervárenského průmyslu
Koňaříková Milada Sestavení entalpického diagramu trojsložkové směsi s ohledem na významné složky udícího kouře
Kušta Jiří Podklady pro automatické řízení spreyové sušárny NIRO ATOMIZER
Kupsová Jana Vliv záhřevu vybraných rostlinných a živočišných materiálů na spotřebu kyslíku v tkáňových plynech
Machek Miroslav Vliv některých technologických zákroků na kvalitu masové zavářky pro výrobu dehydrovaných polévek
Máša Jan Návrh technologie výroby zmrazených ovocných šťáv z barevného ovoce
Mocová Alena Vliv kyseliny askorbové a kvercetinu na stabilitu a zbarvení koncentrátů z bezinek
Nožka Stanislav Vliv druhu tuku na trvanlivost předsmažených bramborových výrobků
Novotný Leoš Využití koncentrátu z bezinek k přibarvování ovocných nápojů
Osecká Martina I dentifikace matematického modelu prostupu tepla ve válcových potravinářských výrobcích
Pernekrová Marie Sledování výroby měkkých salámů s využitím standartizované masné suroviny
Putková Vítězslava Izolace alkalické fosfatázy ze střev
Rumíšek Libor Studium homogenizace ovocných šťáv
Rysová Jana Využití enzymů při získání bílkovin z krve jatečných zvířat
Rychtaříková Táňa Studium některých možností aplikace modifikovaných škrobů v konzervárenském průmyslu
Sajdok Jiří Možnosti aplikace syntetických solí fosfatidových kyselin
Smetana Václav Měření propustnosti vybraných obalových prostředků pro organické páry
Svoboda Pavel Studie a skladování jablečného výlisku za provozních podmínek
Šimánková Hana Studium procesu sušení a zrání loveckého salámu a dunajské klobásy
Šteifová Milena Studium podmínek tvorby rosolů z nízkoesterifikovaných pektinů
Štíchová Marie měny tukového podílu dehydrovaného masa a výrobků z něho
Tomanová Ivana Izolace kyaniglykosidů a jejich reakce s kovy
Valenta Bohumil Technická diagnostika energetických a materiálových rezerv na sušárně NIRO ATOMIZER
Volenec Miloš Vliv termického záhřevu na chování některých přídavných prekurzorů se zřetelem na senzorické vlastnosti vybraných modelových systémů
Vondráček Ivo Izolace a purifikace albuminů a globulinů z drůbeží krve
Vostradovská H. Studium podmínek deesterifikace jablečného pektinu v amoniakálním prostředí
Winterová Renata Studium podmínek deesterifikace jablečného pektinu v kyselém prostředí
Zahálková Jana Studie parametrů pracovního režimu procesu pečení vybraného druhu masa v domácí konvekční troubě MORA
Zálešák Vlastimil Problematika přípravy a zpracování kořenové zeleniny k mrazírenským účelům

Aktualizováno: 8.10.2014 22:11, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi