Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → O ústavu → Historie a současnost → Absolventi magisterského studia 1954-2012 → Rok obhajoby 1985
iduzel: 7514
idvazba: 8505
šablona: stranka
čas: 26.9.2020 18:26:01
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rok obhajoby 1985

Jméno Téma práce
Alexander Petr Stanovení propustnosti obalových materiálů pro plyny
Apitz - Langer Andrea Stanovení 3-methylhistidinu v mase
Černý Miroslav Studium technologie dušené šunky
Bouchner Pavel Intenzifikace procesu sušení trvanlivých tepelně opracovaných masných výrobků
Doubravová Jaroslava Studie vlastností pektinů s prodlouženou dobou rosolování
Dubský Jan Studium vaznosti při skladování předsoleného masa
Dušková Dana Technologické podklady pro výrobu albuminu z drůbeží krve
Dvořák Petr Sledování interakce některých fungicidů s přirozenými složkami biologického materiálu
Fialová Marcela Studium podmínek deesterifikace jablek v amoniakálním prostředí
Ficencová R. Studium podmínek tvorby rosolů z nízkoesterifikovaných amidovaných pektinů
Fedová Ivona Imunochemické stanovení vaječných bílkovin v potravinářských výrobcích
Föster Jiří Konzervace a stabilizace enzymových preparátů
Gloserová Rita Posouzení vlivu degradačních zplodin při tepelném zpracování obalových prostředků z plastů na jakost balených poživatin
/td>Herman Aleš Řízení sušárny NIRO-ATOMIZER v závodě 04 JčDZ Vodňany
Hlaváč Luděk Studie výroby loveckého salámu v podmínkách MK Čakovice
Hlobilová - Pešková Jana Sledování změn těkavých látek při zpracování jablečné šťávy
Horčičková Hana Studium vlivu amoniaku na zmrazené potraviny
Ježek Jiří Aplikace glukosaoxidázy v dehydrovaných potravinách
Káninský Radko Sterilace korunkových uzávěrů pro horký rozliv
Keňo Rostislav Měření reologických vlastností masového homogenátu
Kobrová Vladislava Některé významné látky v bílkovinných hydrolyzátech
Komrska Petr Možnosti použití rostlinných barviv k barvení drůbežích masných výrobků
Košanová Alena Analýza vlivů složení díla na charakteristiky sušícího procesu trvanlivých masných výrobků
Krischková - Kovaříčková Darja Studium vlastností termorezistentních plísní, významných z konzervárenského hlediska
Kryl Arno Inženýrská studie výdržníků průtočných pasterů
Křivánková Vladimíra Vliv výšky a doby záhřevu na texturu vybraných konzervárenských výrobků
Křivová Naděžda Sledování změn vybraných parametrů při zpracování jablečné šťávy
Lukášková Alice Racionalizace hodnocení sterilačních účinků v průmyslovém sterilátoru
Majerová Václava Degradace anthokyanů v přítomnosti kyseliny askorbové a těžkých kovů
Malaníková Zuzana Ztráty vitamínů skupiny B při kulinárním zpracování vybraných pokrmů
Malošíková Alena Variabilita teplotních režimů při sterilaci
Mašátová Libuše Senzoricky a nutričně významné látky v bezinkách
Michal Zdeněk Možnost koncentrace aromového podílu jablečné šťávy výmrazem
Müllerová Jitka Vliv vakuového balení na údržnost brambor
Neumann Milan Ověření algoritmu řízení provozního atmosferického sterilátoru na laboratorním modelu
Ottl Jindřich Žluknutí lipidů dehydrovaného masa a dehydrovaných polévek
Pavlištová Lenka Rychlometody stanovení chloridu sodného
Petráková Jitka Oxidační změny karotenů
Podmolík Vojtěch Problematika zmrazování brambor a bramborových výrobků
Pavlík Karel Optimalizace režimu podmínek zrání trvanlivých masných výrobků na závodě 04 SPM Chomutov
Pyšková Ladislava Studium deaerace rostlinných a živočišných materiálů
Rašková Vladimíra Enzymové stanovení kyseliny L-askorbové
Rokůsková Monika Studium změn při termických a hydrotermických pochodech - vliv cínu na průběh reakcí neenzymového hnědnutí
Rýznarová Ivana Propracování některých metod pro hodnocení kvality uzávěrů obalového skla
Sýkorová Miroslava Prověření režimu zmrazování hotových pokrmů
Šidlíková Jana Metody stanovení sušiny meziproduktů vaječné výroby z hlediska kontinuální
Šleis Luděk Reologické vlastnosti předsoleného masa
Valešová Hana Programy pro bilanční výpočty technologie masných výrobků ze standartizované suroviny
Vlach Jiří Elektrické metody měření vlhkosti sypkých substrátů
Buřilová Jana Vliv termického záhřevu na chování některých přídavných modelových systémů
Oškerová Romana Vyhodnocení vybraných kvalitativních znaků víček Twist-off

Aktualizováno: 8.10.2014 22:13, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi