Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → O ústavu → Historie a současnost → Absolventi magisterského studia 1954-2012 → Rok obhajoby 1987
iduzel: 7516
idvazba: 8508
šablona: stranka
čas: 26.9.2020 18:26:15
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rok obhajoby 1987

Jméno Téma práce
Barnet Jiří Matematické modelování procesu atmosférické kontinuální sterilace
Beneš Petr Inženýrsko-technologická analýza stacionárního autoklávu AV III na základě provozních měření
Buďa Petr Řízení provozních operací dehydratace, zahušťování a odpařování při výrobě polévkových přísad
Holečková Zdeňka Vaječný bílek a jeho zpracování
Holubová Ivana Vliv sterilačního záhřevu na aromatické látky vybraných konzervárenských
Hons Zdeněk Změny těkavých látek při zahušťování ovocných a zeleninových šťáv membránovými procesy
Hroudová Jana Technologie rychlomarinování a marinování v sudech
Klapuchová Radka Možnosti zvýšení stability balených tukových výrobků v atmosféře inertních plynů
Kolář Ladislav Využití krve jatečných zvířat
Konečný Stanislav Vliv obsahu vody na rheologické chování masa
Krechlerová Sylva Řízení technologických operací při výrobě polévkových koření
Kůtková Vlasta Vliv sterilačního záhřevu na barevné změny vybraných konzervárenských výrobků
Lysoňková Lea Vliv extrémních teplot skladovacích na jakost ovocných polotovarů
Margaritopulos Panajotis Izolace křenové peroxidázy
Matula Jaroslav Látková a energetická bilance procesu izolace pektinu z jablečných výlisků v závodě VČKL Smiřice
Mikolášková Jaromíra Zahušťování meziproduktů výroby polévek a standartizace jejich složení
Nádvorníková - Kudová Jitka Nášleh zmrazených ovocných protlaků a zmrazených smetanových krémů
Němeček Vít Využití lysozymu ke konzervaci vybraných potravinářských výrobků
Pekarská - Juhásová Jana Identifikace dynamického chování rozprašovací sušárny NIRO ATOMIZER
Píchová Šárka Kinetika hydrolýzy surovin pro výrobu pektinu
Podskoč Pavel Optimální podmínky pro izolaci albuminu z drůbeží krve
Porubová Alexandra Automatické řízení vsádkového sterilátoru počítačem a jeho simulace na laboratorním modelu
Potočiar Libor Vliv stupně desintegrace na rheologické chování masa
Rozboj Lumír Změny vaznosti při skladování předsoleného masa
Sedláček Zdeněk Racionalizace některých dílčích technologických operací výroby bílkovinných hydrolyzátů ve Vitaně Byšice
Smetana Pavel Výroba masových konzerv v rotoklávech MK Krahulčí
Strnad Jaroslav Aplikace membránových procesů při zahušťování ovocných a zeleninových šťáv
Škrobánková Ivana Stanovení aromatických polycyklických uhlovodíků v masných výrobcích
Štípek Vladimír Ověření vakuového způsobu tavení sádla
Šubrt Josef Vliv obsahu soli na rheologické chování masa
Taibi Mohamed Vliv blanšírování rybí suroviny na jakost rybích konzerv a výši výrobních ztrát
Vaňková Alice Jakost vakuově taveného sádla
Volek Jaromír Vliv výšky a doba záhřevu na konzistenci vybraných sterilovaných produktů
Zbideh Adeb Omar A. Aplikace membránových procesů v technologii výroby pektinu
Zelenková Zuzana Fyzikálně-chemické vlastnosti kouře jako teplonosného a sušícího média
Žídková Hana Vliv balení na kvalitu majonéz
Žíla Zbyněk Testování účinnosti velkoobjemové míchačky masné suroviny

Aktualizováno: 8.10.2014 22:15, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi