Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → O ústavu → Historie a současnost → Absolventi magisterského studia 1954-2012 → Rok obhajoby 1993
iduzel: 7535
idvazba: 8528
šablona: stranka
čas: 26.9.2020 15:55:28
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rok obhajoby 1993

Jméno Téma práce
Bedrnik Jan Studie hmotnostních ztrát při chlazení a skladování masných výrobků
Bechyně Petr Studium vlivu blanšírování na texturní změny během sterilace
Bešťáková Blanka Vliv některých faktorů na barvu masa
Bydžovská Iva Inhibice enzymového hnědnutí vybraných rostlinných materiálů bez použití oxidu siřičitého
Dudová Monika Ověření antioxidační účinnosti /-/- epikatechinu
Ficová Eliška Inhibice barevných změn neenzymového charakteru při zpracování rostlinných materiálů
Francl Jan Možnosti využití kopru
Gotfrídová Ivana Využití kapilární plynové chromatografie celulárních sacharidů v identifikaci mléčných bakterií
Hameed Mahde Salh Využití sluneční energie v potravinářském průmyslu
Hermanová Andrea Vliv stáří vajec na kvalitu vaječných hmot
Holasová Hana Studium tepelné stability vybraných obalových materiálů
Hrubcová Eva Možnost výroby pektinu z čerstvých jablečných výlisků
Jelínková Romana Studium antioxidačního působení složek chmelové hmoty
Jerije Miroslav Reologické vlastnosti kašovitých konzervárenských výrobků se zřetelem na problém balení
Joštová Eva Mikrobiologické sledování masných výrobků při chlazení po tepelném opracování a během následujícího skladování
Kabeláč Petr Změny trvanlivých salámů v průběhu tepelného opracování a následujícího sušení
Král Ondřej Chlazení masných výrobků po tepelném opracování
Krtička Jiří Rovnoměrnost tepelné úpravy potravinářských materiálů při mikrovlnném ohřevu
Landesková Jana Změny atmosféry uvnitř obalu zabalených masných výrobků
Mangová Radka Ověření stability betalainových barviv
Marcilis Jan Posuzování těsnících hmot uzávěrů potravinářských obalů z hlediska hygienické nezávadnosti
Matyášková Radka Posuzování ekologických parametrů použitých obalových prostředků
Maxa Jan Mikroflóra balených masných výrobků
Míšková Hana Ovlivnění údržnosti trvanlivých salámů způsobem výroby
Musilová Radka Experimentální studium neustáleného transportu tepla v konzervách s vnitřní volnou konvekcí
Neugebauer A. Technologické vlastnosti různých druhů masa
Nezveda Radek Vliv podmínek skladování a technologického zpracování na obsah steroidních glykoalkaloidů v potravinářských surovinách a výrobcích
Novák Radek Dynamika změn vitaminu C v loupaných bramborách
Pelikánová Jitka Možnosti zvýšení údržnosti nápojů sycených CO2
Pelikánová Lenka Mikrobiologický obraz výroby nápojů sycených CO2
Petrášková Eva Prevence hygienických rizik prostřednictvím kontrolních bodů při zpracování potravin živočišného původu
Petrovajová Marcela Experimentální studium neustáleného transportu tepla v konzervách s heterogenní náplní
Skoblík Václav Možnosti ovlivnění konzistence vybraných kusovitých sterilovaných výrobků
Tylšarová Renata Vliv hemových barviv na oxidaci lipidů v masných výrobcích
Vejskalová Miroslava Vliv kultivačních podmínek na složení celulárních mastných kyselin
Vrbová Jana Výskyt a možnosti recyklace obalového odpadu

Aktualizováno: 8.10.2014 22:31, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi