Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Věda a výzkum → Granty a projekty → Metody a kritéria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin
iduzel: 7348
idvazba: 8304
šablona: stranka
čas: 3.6.2023 16:40:45
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 7348
idvazba: 8304
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ukp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/granty/7348'
iduzel: 7348
path: 8548/6996/6998/7011/7097/7108/7348
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Metody a kritéria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin

Cíl projektu: Vymezit aktuální potřeby a doplnit nové postupy hodnocení autenticity v jednotlivých komoditách. Ověřit, doplnit a udržovat databáze pro interpretaci chemometrických dat.


Dílčí cíle projektu


Zhodnocení možností průkazu sofistikovaných postupů falšování medu, jako je přídavek cizí amylázy k zamaskování snížené hodnoty aktivity diastasy v důsledku falšování a přídavků hydrolyzátů škrobů z C3 rostlin.

Vytvoření postupu pro ověřování vracení aroma do ovocných šťáv vyrobených z koncentrátů

Aktualizovat a rozšířit dostupné databáze a používané regresní vztahy pro interpretaci výsledků analýz

Doplnění markerů a příslušných metod pro stanovení podílu ovoce ve složitých matricích (ovocné výrobky z více druhů ovoce, jogurty a mléčné výrobky)

Výběr markerů a metod stanovení pro průkaz kvasného procesu, návrhy markerů pro identifikaci přídavku lihu např. do vína na základě stanovení poměru glycerolu a dalších vícesytných alkoholů ku etanolu.

Ověření možnosti využití stanovení „fingerprint“ oligosacharidů pro detekci nedeklarovaného nebo nepovoleného přídavku škrobových hydrolyzátů, invertního sirupu, glukózy a dalších látek do potravin obecně.

Odhalování nových možností falšování v jednotlivých komoditách, návrhy postupů detekce, rozpracování nových dílčích cílů a odpovídajících aktivit pro aktualizaci programu řešení projektu


Výsledky řešení (výstupy realizované v jednotlivých etapách)


Rozšíření znalostí o složení a obsahu charakteristických markerů vybraných autenticitých potravin a faktorech ovlivňujících jejich variabilitu a změny.

Nové analytické postupy a metody interpretace pro spolehlivé posuzování autenticity potravin.

Akreditace vybraných metod na pracovišti žadatele a využití kontrolnímy orgány státní správy.


Odborné publikace a prezentace


Grégrová A., Čížková H., Mazáč J., Voldřich M.: Authenticity and quality of spirit vinegar: Methods for detection of synthetic acetic acid addition. Journal of Food and Nutrition Research. 51, 123-131 (2012)

Šnebergrová J., Čížková H., Rajchl A., Ševčík R., Voldřich M.: Evaluation of aroma restoration of apple and orange juices from concentrates in the Czech Republic. Journal of Food and Nutrition Research, 51 (3), 156-163 (2012).

Čížková H., Ševčík R., Rajchl A., Pivoňka J., Voldřich, M.: Trendy v autenticitě potravin a v přístupech k detekci falšování. Chemické listy, 106, 903-910 (2012).

Grégrová A., Čížková H., Bulantová I., Rajchl A., Voldřich M.: Characteristics of Garlic of the Czech origin. Czech Journal of Food Sciences, 31, 581-588 (2013).

Rajchl A., Drgová L., Grégrová A., Čížková H., Ševčík R., Voldřich M.: Rapid determination of 5-hydroxymethylfurfural by DART ionization with time-of-flight mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical chemistry, 405, 4737-4745 (2013).

Rajchl A., Čížková H., Ševčík R., Jodasová A., Voldřich M.: Analytical data for plum paste as a tool for evaluation of plum paste authenticity. Journal of Food and Nutrition Research, 52, 71-77 (2013).

Kapci B., Neradová E., Čížková H., Voldřich M., Rajchl A., Capanoglu E.: Investigating the antioxidant potential of chokeberry (Aronia melanocarpa) products. Journal of Food and Nutrition Research, 52, 219–229 (2013). IF 0,600


Výsledky populární formou


Seminář (workshop) Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin konaný dne 30. 9. 2011 v Ballingově sálu Národní technické knihovny, Studentská 13, Praha 6

Odborná kniha: Čížková H. (editor): Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin, 127 stran, ISBN 978-80-7418-124-5. KEY Publishing s.r.o., Ostrava (2011).

Čížková H., Šnebergrová J., Horsáková I., Rajchl A., Voldřich M.: Laické metody průkazu autenticity potravin seminář Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin, pořádaný Ústavem konzervace potravin a technologie masa VŠCHT Praha ve spolupráci se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí Praha, Státním veterinárním ústavem Praha a Celně technickými laboratořemi Praha, Praha, 30.9. 2011

Seminář (workshop) Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin konaný dne 7.10.2013 v Konferenční centru VŠCHT, Praha 4

Aktualizováno: 7.10.2014 21:37, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi