Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Věda a výzkum → Granty a projekty → Vliv technologického zpracování na osud nutričně významných látek a kontaminantů v dětské a kojenecké výživě
iduzel: 7349
idvazba: 8305
šablona: stranka
čas: 3.6.2023 15:53:25
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 7349
idvazba: 8305
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ukp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/granty/7349'
iduzel: 7349
path: 8548/6996/6998/7011/7097/7108/7349
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vliv technologického zpracování na osud nutričně významných látek a kontaminantů v dětské a kojenecké výživě

Projekt MŠMT NPV II. č. 2B06118 řešený na VŠCHT Praha ve spolupráci Ústavu konzervace potravin a technologie masa, Ústavu chemie a analýzy potravin a společnosti Hamé a.s.
Období: 2006-2011
Řešitel: Doc. Ing. Michal Voldřich. CSc.


Cíl projektu: definovat a posoudit faktory vztahující se k zajištění bezpečnosti ovocných a zeleninových dětských a kojeneckých výživ a faktory ovlivňující zvýšení retence nutričně významných složek v těchto produktech během celého procesu zpracování tj. od výběru a produkce surovin po distribuci a skladování finální dětské výživy.


Dílčí cíle projektu

 1. Vymezení skupin nutričně, senzoricky a technologicky významných složek výrobků určených pro dětskou a kojeneckou výživu, zhodnocení faktorů ovlivňujících kvalitu výrobků.
 2. Vymezení skupiny látek podílejících se na celkové antioxidační kapacitě surovin a výrobků určených pro dětskou a kojeneckou výživu. Výběr a ověření metody ke kvantifikaci obsahu antioxidantů a celkové antioxidační kapacity výrobků.
 3. Výběr a ověření vhodné analytické postupy pro sledování obsahu lykopenu v relevantních materiálech, provést posouzení faktorů ovlivňujících retenci lykopenu v polotovarech a ve výrobcích pro dětskou a kojeneckou výživu.
 4. Zhodnocení vlivu podmínek výroby a skladování na celkovou antioxidační kapacitu výrobků pro dětskou a kojeneckou výživu. Formulace prakticky použitelných podkladů ke zvýšení antioxidační kapacity výrobků pro dětskou a kojeneckou výživu.
 5. Rozšíření současných znalostí o faktorech ovlivňujících obsah mykotoxinu patulinu, získání podkladů pro analýzu rizik při výrobě polotovarů a výrobků pro dětskou a kojeneckou výživu.
 6. Zavedení progresivních multireziduálních metod pro sledování hladin pesticidních přípravků v různých matricích u kterých hrozí riziko průniku do dětské výživy na bázi ovoce, zeleniny a cereálií.
 7. Sledování osudu pesticidních přípravků v procesu výroby dětské výživy, identifikace kritických bodů, návrhy opatření pro minimalizaci reziduí.
 8. Zavedení multireziduální metody pro kontrolu nízkých hladin širokého spektra Fusariových mykotoxinů (trichothecenů nově navržených k regulaci) a ochratoxinu A v různých cereálních surovinách a dětské výživě s přídavkem cereálií.
 9. Zhodnocení charakteru kontaminace cereálních surovin Fusariovými mykotoxiny a ochratoxinem A a sledování jejich osudu v procesu výroby dětské výživy.
 10. Zhodnocení a finalizace výsledků projektu.


Výsledky řešení (výstupy realizované v jednotlivých etapách)

 • Rozšíření znalostí o faktorech ovlivňujících nutričně významné složky a surovin a produktů používaných pro kojeneckou a dětskou výživu.
 • Shrnutí informací o skupinách nutričně a technologicky významných složek surovin a výrobků a jejich změnách v průběhu technologického zpracování od výběru odrůd surovin po distribuci a skladování výrobků.
 • Shrnutí informací o významných skupinách kontaminujících látek - reziduí pesticidů - a mykotoxinů a o jejich změnách v průběhu technologického zpracování od výběru odrůd surovin po distribuci a skladování výrobků.
 • Vývoj a validace nových analytických metod vhodných pro spolehlivou detekci a kvantifikaci reziduí pesticidů a mykotoxinů odpovídající nárokům evropských právních předpisů na kontrolu výrobků pro děti a kojence.

Odborné publikace a prezentace

Výsledky populární formou

(Čížková H., Rajchl A., Ševčík R., Voldřich M.: Změny senzorických a nutričních vlastností ovocných dětských výživ, stanovení doby trvanlivosti. Výživa a potraviny 65, 159-162 (2010). ISBN 1211-846X)

Aktualizováno: 7.10.2014 22:21, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi