Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Věda a výzkum → Granty a projekty → Poloprovozy/Ověřené technologie
iduzel: 8204
idvazba: 9349
šablona: stranka
čas: 3.6.2023 17:18:35
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 8204
idvazba: 9349
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ukp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/granty/poloprovoz-overene-technologie'
iduzel: 8204
path: 8548/6996/6998/7011/7097/7108/8204
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Poloprovozy/Ověřené technologie

ŠEVČÍK R., VOLDŘICH M., HORSÁKOVÁ I., PIVOŇKA J., URBANČÍKOVÁ Z., POHŮNEK V. HANUŠOVÁ K., RAJCHL, A., VOTAVOVÁ L.: “Optimalizace výroby tepelně opracovaných masných výrobků“. Projekt inovace řešený ve spolupráci se společností Masokombinát Plzeň s.r.o. (2011 - 2012). Výsledkem projektu byla instalace nové technologie umožňující optimalizaci výroby tepelně opracovaných masných výrobků. Projekt MZe (Podpora rozvoje venkova). Registrační číslo projektu: 11/012/11320/232/000506 Smlouva o řešení projektu. Zpráva o řešení projektu. Uvedení inovovaných výrobků na trh.


ŠEVČÍK R., VOLDŘICH M., PIVOŇKA J., URBANČÍKOVÁ Z., POHŮNEK V HORSÁKOVÁ I. RAJCHL, A., KVASNIČKA F., DOBIÁŠ J., HANUŠOVÁ K., ČÍŽKOVÁ H.: “Vývoj celosvalových masných výrobků se sníženým obsahem procesních a exogenních kontaminantů“. Projekt inovace řešený ve spolupráci se společností ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s. (2011 - 2012). Výsledkem projektu byla instalace nové technologie umožňující optimalizaci výroby celosvalových masných výrobků. Projekt MZe (Podpora rozvoje venkova). Registrační číslo projektu: 11/012/11320/231/000410 Smlouva o řešení projektu. Zpráva o řešení projektu. Uvedení inovovaných výrobků na trh.


PIVOŇKA J., VOLDŘICH M., RAJCHL A., ŠEVČÍK R., URBANČÍKOVÁ Z.: “Optimalizace technologického postupu s cílem zvýšení kvality produkovaného masa“. Projekt inovace řešený ve spolupráci se společností RABBIT Trhový Štěpánov a.s. (2010-2012). Výsledkem projektu byla instalace nové technologie umožňující optimalizaci svozu a porážení drůbeže. Projekt MZe (Podpora rozvoje venkova). Registrační číslo projektu: 10/011/11320/120/005261. Smlouva o řešení projektu. Zpráva o řešení projektu. Uvedení inovovaných výrobků na trh.


ŠTĚTINA J., VOLDŘICH M., ČURDA L., PIVOŇKA J., RAJCHL A., ŠEVČÍK R., ČÍŽKOVÁ H., URBANČÍKOVÁ Z.: “Inovace výroby tekutých mléčných výrobků sterilovaných v obalu”. Projekt inovace řešený ve spolupráci se společností Mlékárna Hlinsko, s.r.o. (2010-2012). Výsledkem projektu byla instalace nové technologie umožňující výrobu sterilovaných mléčných výrobků. Projekt MZe (Podpora rozvoje venkova). Registrační číslo
projektu: 10/011/11320/453/003373. Smlouva o řešení projektu. Zpráva o řešení projektu. Uvedení výrobků na trh.


ŠEVČÍK R., VOLDŘICH M., HORSÁKOVÁ I., PIVOŇKA J., URBANČÍKOVÁ Z., RAJCHL A., DUCHOVÁ, I.,VACLAVÍKOVÁ, E., PRAŽÁKOVÁ, Š.: „Spolupráce při vývoji a zavedení nové technologie zrání a balení fermentovaných masných výrobků“. Projekt inovace řešený ve spolupráci se společností PEJSKAR & spol. spol. s r.o.. (2010-2012). Výsledkem projektu byla instalace nové inovované technologie umožňující optimalizaci výroby trvanlivých fermentovaných masných výrobků. Realizace projektu umožnila optimalizací celého výrobního procesu, především optimalizaci sušících parametrů (teplota, vlhkost a proudění vzduchu). Projekt MZe (Podpora rozvoje venkova). Registrační číslo projektu: 10/010/11320/452/002411. Smlouva o řešení projektu. Zpráva o řešení projektu. Uvedení výrobků na trh.


DOBIÁŠ J., ČEŘOVSKÝ M., PŘÍHODA J., RAJCHL A., VOLDŘICH M., PIVOŇKA J, ŠEVČÍK R., URBANČÍKOVÁ Z., ČÍŽKOVÁ H., MELZOCH K.: „Vývoj ovocných náplní s vyšším obsahem ovoce a sníženým obsahem cukru a konzervačních látek“, Lady Marmelade s.r.o., vývojová část projektu Mze (Podpora rozvoje venkova). Výsledkem projektu byl vývoj a uvedení na trh řady nových typů pekařských náplní s minimalizovaným tepelným opracováním, s vyšší standardností a spolehlivějším stability a zdravotní nezávadnosti. Smlouva o řešení, Závěrečná zpráva, doklady o instalaci zařízení, uvedení do provozu, inovativní zavedení nových receptur, podpora exportu.


VOLDŘICH M., PIVOŇKA J., ŠEVČÍK R., URBANČÍKOVÁ Z., ČÍŽKOVÁ H., RAJCHL A.:, Inovace technologie výroby masných výrobků se sníženým obsahem nutričně nepříznivých látek, Projekt Inovace řešený ve spolupráci s RAVY CZ, a.s., Liberec, 9.8.2010 – 6.4.2011, Výsledkem projektu byly úpravy technologických postupů výroby zejména u sekaných a příbuzných produktů.


VOLDŘICH M., PIVOŇKA J., ŠEVČÍK R., URBANČÍKOVÁ Z., ČÍŽKOVÁ H., RAJCHL A.: Funkční potraviny na bázi mléčně kysané a sterilované zeleniny, Projekt Inovace řešený ve spolupráci se Slováckou Frutou, a.s., Kunovice, 21.9.2010 – 21.7.2011, výsledkem řešení bylo zavedení nové technologie výroby sterilovaných výrobků na bázi kysaného zelí a zeleniny, Závěrečná zpráva, uvedení výrobků na trh


VOLDŘICH M., PIVOŇKA J., ŠEVČÍK R., URBANČÍKOVÁ Z., RAJCHL A., ČÍŽKOVÁ H., VOTAVOVÁ L.: Zavedení nové technologie pro zlepšení jakosti, nutriční hodnoty a bezpečnosti masných výrobků,, Projekt Inovace řešený ve spolupráci s Hamé s.r.o., Babice, 21.9.2010 – 23.9.2011, výsledkem projektu byl přechod ze stávající technologie výroby masných sterilovaných výrobků v několika krocích na efektivní zpracování s využitím varných kutrů, byly optimalizovány postupy a receptury s ohledem na omezení tvorby antinutričních látek a zvýšení retence nutrietů i smyslově významných složek. Závěrečná zpráva, uvedení výrobků na trh.


VOLDŘICH M., ŠEVČÍK R., PIVOŇKA J., POTŮČEK T., URBANČÍKOVÁ Z., ČÍŽKOVÁ H., RAJCHL A.: Spolupráce při vývoji masných výrobků, ve kterých jsou nahrazeny přídatné látky přírodními, Projekt Inovace řešený ve spolupráci se Z.O.P. a.s., 27.8.2010 – 15.3.2011, Výsledkem projektu byla optimalizace technologických postupů, vývoj receptur masných výrobků se sníženým obsahem aditivních látek. Závěrečná zpráva, uvedení výrobků na trh.


ŠEVČÍK R., VOLDŘICH M., PIVOŇKA J., URBANČÍKOVÁ Z., POHŮNEK V., HORSÁKOVÁ I., RAJCHL A., KVASNIČKA F., DOBIÁŠ J., VOTAVOVÁ L., KOVAŘÍK F., ČÍŽKOVÁ H., VÁCLAVÍKOVÁ E., DUCHOVÁ I.: “ Inovace ve výrobě chlazených paštik“ Projekt inovace řešený ve spolupráci se společností Slovácká Fruta, a.s. (2011 - 2013). Výsledkem projektu byla instalace nové technologie umožňující optimalizaci výroby chlazených paštik. Nové technologie umožnily vývoj nových výrobků s efektivním využitím všech složek surovin. U nových výrobků došlo ke zlepšení podílu nutričně a senzoricky významných látek ve finálním produktu. Celý výrobní proces se výrazně zkrátil, především došlo ke zkrácení tepelného namáhání suroviny a finálních produktů. Zavedení nové technologie bylo klíčové pro vývoj receptur paštik a obdobných masných výrobků s lepšími nutričními a senzorickými vlastnostmi pro spotřebitele. Projekt MZe (Podpora rozvoje venkova). Registrační číslo projektu: 11/012/11320/672/000385 Smlouva o řešení projektu. Zpráva o řešení projektu. Uvedení inovovaných výrobků na trh.


VOLDŘICH,M., ŠEVČÍK R., URBANČÍKOVÁ Z., POHŮNEK V., RAJCHL A., KVASNIČKA F. PIVOŇKA J., DOBIÁŠ J., DUCHOVÁ I., ČÍŽKOVÁ H., VÁCLAVÍKOVÁ E., KOVAŘÍK F.: „Zvýšení bezpečnosti výroby a optimalizace technologických postupů u masných výrobků“. Projekt inovace řešený ve spolupráci se společností Slovácká Fruta, a.s. v průběhu roku 2012 (března) až září 2013. Výsledkem projektu je optimalizace nové technologie,
která umožňuje zpracování čerstvých surovin ve formě jakostních masných výrobků. V rámci projektu byly navrženy příslušné změny technologie, zpracovány podklady pro nákup nové technologie a následně byly nastaveny parametry zpracování a navrženy nové receptury. Nové nastavení jednotlivých technologických operací umožnilo zkrátit celý technologický proces a na druhé straně investice do technologie vedly k udržení vysoké kvality a standardnosti výrobků. Masné výrobky jsou obecně málo údržné potraviny, proto byl během projektu kladen patřičný důraz na dodržení správných hygienických a provozních podmínek výroby, tak aby si finální produkty po celou dobu distribuce a prodeje (během doby použitelnosti a trvanlivosti) udrželi vysoké jakostní parametry. Projekt MZe (Podpora rozvoje venkova). Registrační číslo projektu: 11/013/11320/672/002526 Smlouva o řešení projektu. Zpráva o řešení projektu. Uvedení inovovaných výrobků na trh.


ŠEVČÍK R., VOLDŘICH M., PIVOŇKA J.,URBANČÍKOVÁ Z., POHŮNEK V., HRÁDKOVÁ I., ŠMIDRKAL J., FILIP V., RAJCHL A., ČURDA L, KVASNIČKA F., ČÍŽKOVÁ H., VÁCLAVÍKOVÁ E., BAČINOVÁ R., TESAŘOVÁ M., POLÁKOVÁ V., KYSELKA J., MÁTLOVÁ V.: „Vývoj ochucených olejů a octů se zdravotním benefitem“ Projekt inovace řešený ve spolupráci se společností Delimax, a.s. (2010 – 2013). Výsledkem projektu byla instalace nové inovované technologie umožňující výrobu ochucených olejů a octů se zdravotním benefitem. Realizace projektu umožnila vývoj nových výrobků a nastavení výrobních postupů a postupů kontroly ochucených olejů a octů (kontrola vstupních surovin, kontrola stability finálních produktů během skladování včetně metod hodnocení jakosti a zdravotního benefitu finálních produkt). Projekt MZe (Podpora rozvoje venkova). Registrační číslo projektu: 10/010/11320/564/002577 Smlouva o řešení projektu. Zpráva o řešení projektu. Uvedení inovovaných výrobků na trh.

Aktualizováno: 21.10.2014 12:06, Autor: Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi