Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Food technology, food quality → Pokyny autorům posterové prezentace
iduzel: 48272
idvazba: 54237
šablona: stranka_ikona
čas: 7.6.2023 23:26:13
verze: 5319
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 48272
idvazba: 54237
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ukp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/konference/48272'
iduzel: 48272
path: 8548/6996/6998/7011/48250/48268/48272
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pokyny autorům posterové prezentace

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout pokyny autorům pro tvorbu posterů, které budou prezentovány na této konferenci.

 1. Jazyk

Oficiálním jazykem konference je čeština.

2. Poster

K prezentaci v posterové sekci, prosíme, dbejte následujících pokynů:

POSTER ROZMĚRY

Každému autorovi bude přidělena jedna prezentační plocha o rozměru 125 cm (výška) x 95 cm (šířka). Doporučujeme, aby autoři dodrželi formát A0, což odpovídá rozměrům 1189 mm (výška) x 841 mm (šířka).

Každá prezentační plocha bude očíslovaná v horním levém/pravém rohu. Ujistěte se, abyste umístili svůj poster na prezentační plochu s číslem odpovídající číslu Vašeho příspěvku uvedeného ve finální verzi programu, který obdržíte při zahájení konference.

Špendlíky na připojení posteru k prezentační desce budou poskytnuty organizátory.

OBSAH

Obsah Vašeho posteru (text, obrázky, grafy) by měly být čitelné ze vzdálenosti 1,5 m.

Obsah posterového sdělení by měl být stručný a výstižný. Využijte krátkých frází a odrážky pro přehlednost. Vyhýbejte se dlouhých výpravných textů bez formátování.

Postery a jejich prezentace by měly být koncipovány v následujícím formátu:

 • Abstrakt: Výstižný souhrn problematiky, metody a výsledků. Umístěte jej v levém horním rohu prezentační plochy.
 • Úvod: Stručný přehled do problematiky prezentované práce.
 • Metody: Stručný popis metodiky a metody měření (přístroje a zařízení), materiálu, vzorků, a zpracování dat.
 • Výsledky: Grafy, spektra, tabulky, obrázky atd. s minimem textu k popisu výsledků.
 • Závěr: Stručný a výstižný popis výsledků. Je též možné uvést doporučení pro budoucí výzkum dané problematiky.

 

Autoři jsou povinni prezentovat svoji práci v sekcích určené k posterové prezentaci.

TIŠTĚNÁ DOKUMENTACE

Autoři mohou během své prezentace využívat i tištěných dokumentů např. A4 verze posterů, grafy, obrázky tabulky atd.

3. Sborník příspěvků s ISBN

 V rámci konference vznikne sborník příspěvků, ke každému příspěvku je nutné zaslat plný text sdělení do 10. 01. 2020.

Pokyny pro psaní fulltextu:

 • Minimálně 4 strany, formát A4, strany nečíslovat!
 • Program Office Word, typ písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,15, levý a pravý okraj 3 cm, horní a dolní okraj 2,5 cm, zarovnání do bloku
 • Název příspěvku v českém (slovenském) a anglickém jazyce, tučně, velikost písma 14, na střed, anglický název tučně a kurzívou
 • Jména autorů bez titulů (tučně), pracoviště uvést na dalším řádku
 • Souhrn v českém (slovenském) a anglickém jazyce (souhrn v AJ bude použit do sborníku abstraktů)
 • Klíčová slova kurzívou
 • Vlastní text
 • Kontaktní adresa

V případě další dotazů neváhejte kontaktovat organizátory na e-mailu foodtechqual@vscht.cz.

Aktualizováno: 20.12.2019 10:37, Autor: Magdaléna Hrubá

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi