Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFPBTÚKP → Věda a výzkum → Granty a projekty → Vliv reformulace na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti potravinářských výrobků → Výsledky projektu č. QK1910100 Vliv reformulace na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti potravinářských výrobků
iduzel: 45710
idvazba: 60928
šablona: stranka
čas: 7.12.2022 10:00:12
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 45710
idvazba: 60928
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ukp.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/granty/45706/45710'
iduzel: 45710
path: 8548/6996/6998/7011/7097/7108/45706/45710
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výsledky projektu č. QK1910100 Vliv reformulace na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti potravinářských výrobků

Akce konané v roce 2019 

  • Workshop 12. 6. 2019 VŠCHT Praha

První workshop byl zahájen blokem přednášek a dále následovala  moderovaná diskuze s účastníky semináře a to podle jednotlivých komodit. Seminář byl zaměřen na téma reformulací potravin ve vybraných oblastech. V rámci semináře měli účastníci příležitost zapojit se do diskuze nad aktuálním tématem reformulací potravin. Na tomto workshopy si účastníci mohli vybrat ze čtyř tematických skupin podle tématu, kterému se chtějí věnovat. 

  • Seminář 19. 6. 2019 VFU Brno

Úvodní seminář projektu se konal na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně v posluchárně farmacie I. Program zahrnoval celkem 8 přednášek a přednášejícími byli zástupci řešitelských pracovišť a další vybraní odborníci. Všichni účastníci obdrželi stručné dotazníky s otázkami týkajícími se hodnocení semináře,  znalosti účastníků tématu „reformulace“ a možnými návrh na zlepšení dalších seminářů. Vyhodnocení semináře je formou grafů v příloze zprávy. V průběhu semináře a o přestávce měli účastníci možnost senzoricky ohodnotit již některé reformulované výrobky.

Přednáška doc. Aleše Rajchla, hlavního řešitele projektu, byla věnována obecnému tématu reformulací v potravinářství, současnému stavu a technologickým otázkám. Na tuto přenášku navazovala přenáška MVDr. Haliny Matějové zaměřená na cíle reformulací ze zdravotního hlediska.

Následující příspěvky byly věnovány třem hlavním potravinářským komoditám řešeným v rámci projektu mléku a mléčným výrobkům, masu a masným výrobkům a pekařským výrobkům (příspěvky měli řešitelé projektu Ing. Irena Němečková, Ph.D., doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA a doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.). Tři následující příspěvky byly věnovány reformulacím nealkoholických nápojů, možnostem reformulací ve vztahu k systému Českých cechovních norem a inovacím v potravinářství souvisejícím s reformulacemi (Ing. Adéla Grégrová, Ph.D., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., Ing. Dana Gabrovská, Ph.D.). Všechny prezentace jsou k dispozici na webových stránkách projektu.

Počet účastníků semináře byl 67 a byl hodnocen pozitivně, což dokládají grafy z dotazníku v příloze. Většina účastníků měla určitou povědomost o reformulacích, někteří přítomní výrobci připouštěli skutečnost, že sami o reformulacích vlastních výrobků také uvažují.

  • Workshop 7. 11. 2019 Potravinářská komora České republiky

Workshop v závěru roku 2019 byl věnován shrnutí řešení projektu a představení prvních výsledků účastníkům z řad odborné veřejnosti.  Formou krátkých prezentací byly shrnuty výsledky řešení podle jednotlivých komodit jednotlivými řešiteli. V rámci workshopu bylo možné senzoricky ohodnotit další reformulované výrobky (např. veka obsahující omládek se sníženým obsahem soli). I přes nižší počet účastníků byl workshop obsahově po odborné stránce zajímavý, řešitelé projektu dostali několik zajímavých otázek a podnětů ze stran výrobců.

   

Aktualizováno: 26.2.2020 15:52, Autor: Magdaléna Hrubá

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav konzervace potravin
Technická 3
166 28 Praha 6 – Dejvice

Tel: +420 220 443 002
Fax:+420 220 444 455
zobrazit plnou verzi